1001 Kiểu đón giáng sinh trên thế giới

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 30 Second

??c – n?i b?t ??u truy?n th?ng trang trí cây thông NoelaltT?i ??c, l? Giáng sinh b?t ??u ngày 5/12 khi thánh Nicholas phát quà cho b?n tr?. Và cây Noel (cây Tannenbaums) th??ng ???c trang trí b?i nh?ng ng?n n?n cháy lung linh. Ngày nay, nh?ng ng?n n?n ???c thay th? b?ng nh?ng bóng ?èn sáng r?c r?. Ng??i dân ? ??c th??ng chào ?ón Giáng sinh b?ng nh?ng cây thông Noel ???c trang hoàng công phu, l?ng l?y.

Úc – ??c ?áo v?i Giáng sinh “bi?n”alt

? các n??c Nam Bán C?u nh? Úc, ng??i dân th??ng vui ch?i trên bãi bi?n vào ngày Noel, th??ng th?c ti?c th?t n??ng ngoài tr?i h?p d?n. Nh?ng hình qu?ng cáo Giáng sinh th??ng th?y ? Úc là hình ?nh ông già Noel m?c qu?n b?i ?? r?c và ?i l??t sóng.

Phillipines, l? h?i l?n c?a n?malt

Giáng sinh hay còn g?i là “Pasko” b?t ??u vào ngày 16/12 và kéo dài ??n ch? nh?t ??u tiên c?a tháng 1 n?m sau. L? h?i di?n ra trong 3 tu?n bao g?m các nghi l? nh? Simbang Gabi, Mixa, l? h?i l?ng ?èn Noel, l? Christmas caroling và Noche Buena, b?a ti?c truy?n th?ng ?êm Noel v?i món th?t l?n n??ng cùng nhi?u món ?n khác. T?t c? góp ph?n t?o nên không khí Giáng sinh sôi n?i và ??y màu s?c t?i qu?c gia ?ông Nam Á này.

Ph?n Lan , ?m áp tình ng??i v?i t?c l? sauna và truy?n th?ng c?i ngu?nalt

Tr??c ?êm Giáng sinh, ng??i dân Ph?n Lan có t?c l? ?i sauna – ?i?u mà khách du l?ch không th? b? qua khi ??n ??t n??c này. Vào ngày 24/12, h?u h?t m?i ng??i ??u ??n nhà th?, sau ?ó ?i th?m m? nh?ng ng??i thân trong gia ?ình ?? t??ng nh? ng??i ?ã khu?t. Trong ?êm Giáng sinh, m?i thành viên trong gia ?ình quây qu?n bên b?a t?i v?i các món ?n truy?n th?ng th?m ph?c ???c chu?n b? c?u kì.

Nga và Giáng sinh không có ông già Noelalt

M?t ?i?u r?t ??c bi?t ? x? x? này là thay vì ông già Noel, tr? em Nga tin r?ng bà c? t?t b?ng Babushka (hình ?nh truy?n th?ng c?a n??c Nga) s? ang quà ??n cho chúng. Truy?n thuy?t k? r?ng, Babushka (ngh?a là m?) ?ã lên k? ho?ch ?i cùng nh?ng nhà thông thái ??n g?p Hài Nhi Thiên Sài; nh?ng do th?i ti?t kh?c nghi?t, bà ?ã không ?i n?a và không có c? h?i g?p l?i Hài Nhi Thiên Sài. ?i?u ?ó khi?n bà h?i ti?c mãi và ?ó c?ng là lý do t?i sao bà l?i ??n th?m tr? em vào ngày l? Noel này.

Giáng sinh ? Ý và bà già Strega Buffana altTheo truy?n thuy?t, m?t bà già tên là Strega Buffana bay quanh Italia trên m?t cây ch?i và t?ng ?? ch?i, k?o, trái cây cho nh?ng tr? em ngoan, ??ng th?i ph?t nh?ng ??a tr? ch?a ngoan.

Anh và món bánh pudding vào ngày Giáng sinh

alt

Ng??i dân Anh tin r?ng bánh pudding ph?i ???c làm vào ngày ch? nh?t th? 25 sau ngày Chúa Ba Ngôi. Bánh ???c chia làm 13 thành ph?n, ??i di?n cho Chúa Giê-su và 12 tông ?? c?a Chúa. Tr??c khi làm bánh, b?p tr??ng th? m?t ??ng xu b?c vào h?n h?p làm bánh v?i mong mu?n ?i?u này s? mang l?i giàu sang và h?nh phúc cho ai ?n ph?n bánh có ??ng xu ?ó. Ngoài ra, trang trí cây thông Noel tr? thành phong t?c truy?n th?ng ? Anh ít nh?t t? n?m 1841, khi hoàng t? Albert trang trí cây thông Noel trong cung ?i?n Windsor. Cùng v?i ?ó, nh?ng chi?c t?t c?ng ???c treo lên trong ?êm Giáng sinh ?? ông già Noel cho quà vào.

* Nh?m t?o sân ch?i cho các b?n tr? nhân d?p Noel s?p ??n, FTUNEWS hi?n ?ang t? ch?c cu?c thi ?nh “Kho?nh kh?c Giáng sinh” v?i nhi?u gi?i th??ng h?p d?n. ?? tham gia cu?c thi, các b?n vui lòng xem chi ti?t t?i ?ÂY.

B?o Uyên (T?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *