4 lý do cuốn hút bạn phải đến xem Bán kết FTUShine 2011

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 22 Second

 

1. “Danh tánh” ban Giám kh?o ?êm Bán k?t 17/4 v?a ???c công b? có m?t g??ng m?t quen thu?c c?a sân kh?u Bài Hát Vi?t – nh?c s? Lê Huy Tr?c. Th?c s? âm nh?c Nguy?n Th? H?ng Thái – thành viên Ban Giám kh?o FTUShine 2009 s? l?n th? hai có m?t trong hàng gh? Giám kh?o cu?c thi âm nh?c quy mô nh?t ?H Ngo?i th??ng. Ti?p t?c ??ng hành trong vai trò “c?m cân n?y m?c” là ??i s? cu?c thi – ca s? Lan Trinh và Gi?i Nh?t “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng 2007” – ca s? Tr?ng Kh??ng. Ch? t?ch H?i Sinh viên tr??ng – ?/c Tr?n Qu?c Trung s? l?n ??u tiên ??m nhi?m vai trò khó kh?n này.

2. Trung Quân Idol s? “cháy” h?t mình cùng sinh viên Ngo?i th??ng trong l?n th? hai bi?u di?n t?i ?ây. S? không ?? khán gi? ti?c nu?i, anh chàng r?ng th? s? “phiêu” nh?ng hai ca khúc thay vì ch? m?t “Chuy?n tình” trong FTUHallmark 2010. S? là “C?n gác tr?ng” phiên b?n c?c l? hay m?t ca khúc m?i hoàn toàn? Hãy ?ón ch? trong ?êm Bán k?t 17/4 này nhé!

Lan Trinh

3. ??i s? FTUShine 2011 – ca s? Lan Trinh s? có m?t ti?t m?c b?t ng? vào gi? chót. Ngoài ra, ?êm Bán k?t còn có s? tham gia bi?u di?n c?a Gi?i Ba FTUShine 2009 – Khánh Chi cùng ??i nh?y Blackout CLB Sóng ?a T?n. H? s? mang ??n s?c màu gì cho ?êm Bán k?t?

4. 13 thí sinh ??n ca, 8 nhóm ca xu?t s?c nh?t h?a h?n s? th? hi?n h?t mình ?? giành vé ?i ti?p vào Chung k?t. Trong ?êm di?n t?i nay, ca khúc nào s? ???c thí sinh ch?n bi?u di?n? Li?u có b?t ng? nào trên sân kh?u trong nh?ng ti?t m?c d? thi và c? gi? kh?c công b? k?t qu??


Hãy ?i tìm câu tr? l?i t?i ?êm Bán k?t “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng” t?i nay, 17/4. B?n s? ???c ?ón ti?p t? 18h, nhanh chân ?? ch?n ngay cho mình m?t v? trí ng?i “ch?t l??ng” nhé!

H?U ANH

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *