Đối tượng được nhận học bổng cẩn phải:

  • Là sinh viên người dân tộc đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong thành phố
  • Có điểm trung bình năm học 2010 – 2011 từ 7.0
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia công tác Đoàn thể – xã hội
  • Chưa nhận học bổng xã năm 2010- 2011

Hồ sơ xin học bổng bao gồm:

  • Thư xin học bổng có giấy chứng nhận của Đoàn – Hội Sinh viên trường
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn – chính sách từ địa phương
  • Bản sao kết quả học tập 2010- 2011 có xác nhận của trường
  • Bản sao CMND – thẻ sinh viên (không cần công chứng)
  • Học bổng phải nộp trước ngày 7/4/2012 tại văn phòng Hội Sinh viên trường.

Hội sinh viên thành phố sẽ xem xét trao 50 học bổng (mỗi suất 1.000.000 đồng) vào ngày 19/4/2012.

Kim Hà

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *