ABOUT US


FTUNEWS là một trong những kênh truyền thông hàng đầu của Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 dưới sự dẫn dắt của Hội Sinh viên. Câu lạc bộ là lựa chọn ưu tiên của sinh viên Ngoại thương với nguồn thông tin mới nhất, đa dạng nhất, đặc biệt luôn có chiều sâu, bổ ích và vô cùng thiết thực.