Bản tin sinh viên

Bạn đã có 5 “cái tốt” của sinh viên?

(FTUNEWS) – Hơn cả một danh hiệu, "Sinh viên 5 tốt" còn là một sự ghi nhận cho những nỗ lực học tập, rèn luyện và hoạt động nhiệt tình, bền bỉ của sinh viên. Cùng FTUNEWS nhìn lại những phẩm chất ưu tú cần có của một cá nhân "5 tốt" mà bao thế hệ Ngoại thương vẫn luôn cố gắng tích luỹ nhé!

Tiêau chí SV5T

TIÊU  CHUẨN  BÌNH  XÉT  DANH  HIỆU  “SINH  VIÊN  5  TỐT”  CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Đạo đức tốt

–  Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

–  Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy Nhà trường.

–  Điểm rèn luyện năm học 2014 – 2015  đạt từ 80 điểm trở lên (đạt loại Tt).

2. Học tập tốt

– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.

– Điểm trung bình học tập năm học 2014 – 2015  đạt từ 7,5/10 trở lên (không có học kỳ nào dưới 7,0/10).

– Không rớt bất kỳ môn học nào trong năm học 2014 – 2015.

3. Thể lực tốt

– Đạt danh hiệu Thanh niên khỏe.

– Tham gia ít nhất 02 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao.

4. Tình nguyện tốt

–  Tham gia một trong các chiến dịch, chương trình: chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi (cấp trường hoặc cấp thành).

–  Tham gia ít nhất 03 ngày tình nguyện/năm.

5. Hi nhập tốt

5.1. Về ngoại ngữ, tin học

   + Điểm trung bình môn tiếng Anh đạt từ 7,5/ 10 trở lên;

   + Điểm trung bình môn tiếng Nhật đạt từ 7,0/ 10 trở lên;

   + Sử dụng hiệu quả tin học phục vụ việc học tập, nghiên cứu.

5.2. Về kỹ năng

– Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.

TP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

– 30% sinh viên trở lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội

– 5% sinh viên trở lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

– Có giải pháp hiệu quả trong phong trào.

FTUNEWS

You may also like