Với ý tưởng có tính khả thi cao đó, Tường Vy trở thành một trong tám sinh viên được phong danh Ðại sứ môi trường Bayer 2012. Cô gái này đang bắt tay thực hiện dự án ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Tường Vy tìm hiểu thấy từ hơn 25 thế kỷ trước, Ðức Phật đã giảng dạy về mối liên hệ và trách nhiệm của con người với thiên nhiên. Không chỉ riêng đạo Phật mà với nhiều tôn giáo khác, các bài học về môi trường cũng không hề xa lạ. Với những lợi thế đó, những bài thuyết giảng về bảo vệ môi trường trong tôn giáo sẽ rất ý nghĩa, dễ triển khai, mang lại hiệu quả cao và lâu dài.

Tường Vy đang phối hợp với sư thầy Thích Quảng Thiện – trưởng phòng sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM – lên kịch bản các bài thuyết giảng về “đạo đức môi trường”. Những bài thuyết giảng này sẽ được sư thầy giảng cho sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. “Ðây là một dự án rất khả thi. Những sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM là nhà sư đến từ nhiều chùa khắp các tỉnh thành. Họ sẽ là nhân tố tích cực đưa các bài học bảo vệ môi trường về các chùa đến đông đảo người dân và đạt hiệu quả cao hơn” – sư thầy Thích Quảng Thiện nói.

“Nước ta có đời sống tâm linh rất phong phú và đức tin rất lớn. Nếu giúp người dân nhìn môi trường từ góc độ tôn giáo, mình tin rằng họ sẽ ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường, có thái độ sống tích cực và thân thiện hơn với thiên nhiên. Mục tiêu của mình là phát triển dự án đến tất cả các ngôi chùa ở Việt Nam!” – Tường Vy hi vọng.

Theo Tuổi trẻ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *