0 0

30 suất học bổng toàn phần cho sinh viên khối kinh tế

(FTUNEWS) – Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR – thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) sẽ dành 30 suất học bổng toàn phần (trị giá 5.000.000 đồng/suất) cho các sinh viên khối ngành kinh tế năm 3 xuất sắc tại các trường ĐH, đam mê các vấn đề kinh tế học, trình độ tiếng Anh tốt…

Học bổng là một khoá học mùa hè (Summer School) 2011 về những nền tảng của Kinh tế thị trường được VEPR tổ chức tổ chức, lựa chọn những sinh viên xuất sắc, có niềm đam mê với các vấn đề kinh tế học cốt lõi, những triết thuyết xã hội căn bản và khuynh hướng tư tưởng chủ đạo liên quan đến sự phát triển cá nhân con người.

Summer School 2011

0 0

Ngân hàng nhà trọ cho sinh viên chính thức “khai trương”

(FTUNEWS) – Nh? ?ã thông tin, t? nhi?u tháng nay, Ban H? tr? tr?c thu?c H?i sinh viên ?H Ngo?i th??ng CSII ?ã ti?n hành xây d?ng ngân hàng nhà tr? cho sinh viên. FTUers có th? liên h? và “ti?p c?n” ngân hàng qua 3 kênh thông tin: v?n phòng H?i sinh viên, email ch??ng trình và qua FTUNEWS.


>> “Ngân hàng vì ??i s?ng sinh viên” s?p “khánh thành” t?i FTU2

>> Xây d?ng “Ngân hàng nhà tr?” – b?n ?ã s?n sàng chung tay? 

0 0
0 0

Tuyển CTV Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM

(FTUNEWS) – Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn TP.HCM thông báo tuyển dụng sinh viên có đạo đức, trình độ chuyên môn về công tác tại trung tâm với vị trí là cộng tác viên nhằm tăng cường lực lượng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động năm 2011 và những năm tiếp theo.

CTV

0 0

Học bổng cho SV dân tộc có hoàn cảnh khó khăn

(FTUNEWS) – Chào m?ng k? ni?m 65 n?m ngày Bác H? g?i th? cho ??ng bào các dân t?c thi?u s? t?i ??i h?i các dân t?c thi?u s? mi?n Nam và nh?m khích l? và ??ng viên tinh th?n h?c t?p c?a sinh viên các dân t?c thi?u s? ?ang h?c t?p t?i TP.HCM, Ban Th? ký H?i Sinh viên TP.HCM thông báo trao 50 su?t h?c b?ng tr? giá 1.000.000 ??ng/su?t cho sinh viên dân t?c có hoàn c?nh khó kh?n ?ang theo h?c t?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng trên ??a bàn TP.HCM.

>>> H?c b?ng GE Foundation Scholar-Leaders n?m 2011

Hoc bong dan toc

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Xây dựng “Ngân hàng nhà trọ” – bạn đã sẵn sàng chung tay?

(FTUNEWS) – Khi “công cuộc” tìm nhà trọ ngày càng trở nên gian nan và vất vả, việc “săn” được một “chốn nương thân” an ninh, vệ sinh, giá cả hợp lý dường như là một điều gì đó quá “xa vời” với sinh viên. Trước nỗi “bận tâm” lớn lao đó, một “Ngân hàng Nhà trọ” uy tín đã vừa được Ban Hỗ trợ Hội Sinh viên cho ra mắt với “vốn điều lệ” được “đóng góp” từ toàn thể sinh viên Cơ sở II trường ĐH Ngoại thương.