Showing: 261 - 269 of 269 Articles

Ngân hàng nhà trọ cho sinh viên chính thức “khai trương”

(FTUNEWS) – Nh? ?ã thông tin, t? nhi?u tháng nay, Ban H? tr? tr?c thu?c H?i sinh viên ?H Ngo?i th??ng CSII ?ã ti?n hành xây d?ng ngân hàng nhà tr? cho sinh viên. FTUers có th? liên h? và “ti?p c?n” ngân hàng qua 3 kênh thông tin: v?n phòng H?i sinh viên, email ch??ng trình và qua FTUNEWS.


>> “Ngân hàng vì ??i s?ng sinh viên” s?p “khánh thành” t?i FTU2

>> Xây d?ng “Ngân hàng nhà tr?” – b?n ?ã s?n sàng chung tay?



 

Tuyển CTV Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM

(FTUNEWS) – Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn TP.HCM thông báo tuyển dụng sinh viên có đạo đức, trình độ chuyên môn về công tác tại trung tâm với vị trí là cộng tác viên nhằm tăng cường lực lượng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động năm 2011 và những năm tiếp theo.

CTV

Học bổng cho SV dân tộc có hoàn cảnh khó khăn

(FTUNEWS) – Chào m?ng k? ni?m 65 n?m ngày Bác H? g?i th? cho ??ng bào các dân t?c thi?u s? t?i ??i h?i các dân t?c thi?u s? mi?n Nam và nh?m khích l? và ??ng viên tinh th?n h?c t?p c?a sinh viên các dân t?c thi?u s? ?ang h?c t?p t?i TP.HCM, Ban Th? ký H?i Sinh viên TP.HCM thông báo trao 50 su?t h?c b?ng tr? giá 1.000.000 ??ng/su?t cho sinh viên dân t?c có hoàn c?nh khó kh?n ?ang theo h?c t?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng trên ??a bàn TP.HCM.

>>> H?c b?ng GE Foundation Scholar-Leaders n?m 2011

Hoc bong dan toc

“Ngân hàng vì đời sống sinh viên” sắp “khánh thành” tại FTU2

(FTUNEWS) – Một “ngân hàng” đặc biệt sắp sửa khai trương tại Cơ sở II, lập ra không vì mục đích lợi nhuận – “Ngân hàng nhà trọ” – Ngân hàng vì đời sống sinh viên.

 

Tim nha tro

 

Thật khó khăn để tìm được một địa chỉ nhà trọ an toàn, tiện nghi & uy tín

Xây dựng “Ngân hàng nhà trọ” – bạn đã sẵn sàng chung tay?

(FTUNEWS) – Khi “công cuộc” tìm nhà trọ ngày càng trở nên gian nan và vất vả, việc “săn” được một “chốn nương thân” an ninh, vệ sinh, giá cả hợp lý dường như là một điều gì đó quá “xa vời” với sinh viên. Trước nỗi “bận tâm” lớn lao đó, một “Ngân hàng Nhà trọ” uy tín đã vừa được Ban Hỗ trợ Hội Sinh viên cho ra mắt với “vốn điều lệ” được “đóng góp” từ toàn thể sinh viên Cơ sở II trường ĐH Ngoại thương.