0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Vượt qua “ải” SAT

Tiêu chuẩn để được nhận học bổng của các trường nổi tiếng trên thế giới tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là trình độ tiếng Anh, thể hiện qua các bài thi chuẩn hóa. Để có thể vào được những trường đại học danh tiếng của Mỹ, ngoài đạt điểm TOEFL cao còn cần có trên 2.000 điểm SAT.

alt

0 0
0 0
0 0
0 0