CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED

Nhà trọ

Khu lưu trú hiện đại bậc nhất dành cho FTUers

BY | 2 tháng 6, 2012

(FTUNEWS) – Có một chỗ ở, nhà trọ thoải mái, tiện nghi, an toàn để có thể học tập và làm việc là mong muốn chung của tất cả các sinh viên xa nhà. Hiểu được nhu cầu đó, công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Nhân Lực Toàn Cầu đã thực hiện dự án nhà lưu trú chuyên nghiệp và lớn nhất dành cho sinh viên tại khu vực quận 1 và quận Bình Thạnh.

 

Ngân hàng nhà trọ – ‘người bạn mới’ của sinh viên xa nhà

BY | 28 tháng 8, 2011

(FTUNEWS) - Chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? tháng 04/2011, Ngân hàng nhà tr? ?ã và ?ang d?n tr? thành m?t trong nh?ng ??a ch? tin c?y v?i sinh viên Ngo?i th??ng.

 

Cập nhật Ngân hàng nhà trọ tháng 5

BY | 4 tháng 6, 2011

(FTUNEWS) – T? tháng tr??c, Ngân hàng nhà tr? do Ban H? tr? tr?c thu?c H?i Sinh viên ?H Ngo?i th??ng CS2 thành l?p ?ã chính th?c ???c ??a vào ho?t ??ng. Sau ?ây là danh sách nhà tr? v?a ???c c?p nh?t:

 

Ngân hàng nhà trọ cho sinh viên chính thức “khai trương”

BY | 29 tháng 4, 2011

(FTUNEWS) – Nh? ?ã thông tin, t? nhi?u tháng nay, Ban H? tr? tr?c thu?c H?i sinh viên ?H Ngo?i th??ng CSII ?ã ti?n hành xây d?ng ngân hàng nhà tr? cho sinh viên. FTUers có th? liên h? và “ti?p c?n” ngân hàng qua 3 kênh thông tin: v?n phòng H?i sinh viên, email ch??ng trình và qua FTUNEWS.


>> "Ngân hàng vì ??i s?ng sinh viên" s?p "khánh thành" t?i FTU2

>> Xây d?ng "Ngân hàng nhà tr?" - b?n ?ã s?n sàng chung tay? 

“Ngân hàng vì đời sống sinh viên” sắp “khánh thành” tại FTU2

BY | 20 tháng 3, 2011

(FTUNEWS) - Một "ngân hàng" đặc biệt sắp sửa khai trương tại Cơ sở II, lập ra không vì mục đích lợi nhuận - “Ngân hàng nhà trọ” – Ngân hàng vì đời sống sinh viên.

 

 

Thật khó khăn để tìm được một địa chỉ nhà trọ an toàn, tiện nghi & uy tín

Xây dựng “Ngân hàng nhà trọ” – bạn đã sẵn sàng chung tay?

BY | 16 tháng 1, 2011

(FTUNEWS) - Khi “công cuộc” tìm nhà trọ ngày càng trở nên gian nan và vất vả, việc “săn” được một “chốn nương thân” an ninh, vệ sinh, giá cả hợp lý dường như là một điều gì đó quá “xa vời” với sinh viên. Trước nỗi “bận tâm” lớn lao đó, một “Ngân hàng Nhà trọ” uy tín đã vừa được Ban Hỗ trợ Hội Sinh viên cho ra mắt với “vốn điều lệ” được “đóng góp” từ toàn thể sinh viên Cơ sở II trường ĐH Ngoại thương.


Khu lưu trú hiện đại bậc nhất dành cho FTUers

BY | 2 tháng 6, 2012

(FTUNEWS) – Có một chỗ ở, nhà trọ thoải mái, tiện nghi, an toàn để có thể học tập và làm việc là mong muốn chung của tất cả các sinh viên xa nhà. Hiểu được nhu cầu đó, công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Nhân Lực Toàn Cầu đã thực hiện dự án nhà lưu trú chuyên nghiệp và lớn nhất dành cho sinh viên tại khu vực quận 1 và quận Bình Thạnh.

 


Ngân hàng nhà trọ – ‘người bạn mới’ của sinh viên xa nhà

BY | 28 tháng 8, 2011

(FTUNEWS) - Chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? tháng 04/2011, Ngân hàng nhà tr? ?ã và ?ang d?n tr? thành m?t trong nh?ng ??a ch? tin c?y v?i sinh viên Ngo?i th??ng.

 


Cập nhật Ngân hàng nhà trọ tháng 5

BY | 4 tháng 6, 2011

(FTUNEWS) – T? tháng tr??c, Ngân hàng nhà tr? do Ban H? tr? tr?c thu?c H?i Sinh viên ?H Ngo?i th??ng CS2 thành l?p ?ã chính th?c ???c ??a vào ho?t ??ng. Sau ?ây là danh sách nhà tr? v?a ???c c?p nh?t:

 


Ngân hàng nhà trọ cho sinh viên chính thức “khai trương”

BY | 29 tháng 4, 2011

(FTUNEWS) – Nh? ?ã thông tin, t? nhi?u tháng nay, Ban H? tr? tr?c thu?c H?i sinh viên ?H Ngo?i th??ng CSII ?ã ti?n hành xây d?ng ngân hàng nhà tr? cho sinh viên. FTUers có th? liên h? và “ti?p c?n” ngân hàng qua 3 kênh thông tin: v?n phòng H?i sinh viên, email ch??ng trình và qua FTUNEWS.


>> "Ngân hàng vì ??i s?ng sinh viên" s?p "khánh thành" t?i FTU2

>> Xây d?ng "Ngân hàng nhà tr?" - b?n ?ã s?n sàng chung tay? 


“Ngân hàng vì đời sống sinh viên” sắp “khánh thành” tại FTU2

BY | 20 tháng 3, 2011

(FTUNEWS) - Một "ngân hàng" đặc biệt sắp sửa khai trương tại Cơ sở II, lập ra không vì mục đích lợi nhuận - “Ngân hàng nhà trọ” – Ngân hàng vì đời sống sinh viên.

 

 

Thật khó khăn để tìm được một địa chỉ nhà trọ an toàn, tiện nghi & uy tín


Xây dựng “Ngân hàng nhà trọ” – bạn đã sẵn sàng chung tay?

BY | 16 tháng 1, 2011

(FTUNEWS) - Khi “công cuộc” tìm nhà trọ ngày càng trở nên gian nan và vất vả, việc “săn” được một “chốn nương thân” an ninh, vệ sinh, giá cả hợp lý dường như là một điều gì đó quá “xa vời” với sinh viên. Trước nỗi “bận tâm” lớn lao đó, một “Ngân hàng Nhà trọ” uy tín đã vừa được Ban Hỗ trợ Hội Sinh viên cho ra mắt với “vốn điều lệ” được “đóng góp” từ toàn thể sinh viên Cơ sở II trường ĐH Ngoại thương.Top