Điều kiện xét học bổng:

  •  Điểm trung bình tích lũy trên 7.0 (không giới hạn quê quán, tuy nhiên ưu tiên cho các em sinh viên Quãng Ngãi)
  •  Trường hợp là sinh viên năm nhất thì điều kiện cần phải có là bảng điểm học bạ THPT phải trên 8.0 năm lớp 12.
  •  Trường hợp các em sinh viên có hoàn cảnh cực kì khó khăn thì miễn các điều kiện trên, tùy điều kiện cụ thể của từng em để xét chọn.

Mỗi suất trị giá từ 100 đến 150 USD/ năm tùy vào hoàn cảnh các em sinh viên. Học bổng sẽ được đề nghị cấp lại vào những năm tiếp theo nếu kết quả học tập tốt  cho đến khi em sinh viên đó ra trường.

Các em sinh viên quan tâm vui lòng liên hệ:

Trần Thục Trang  DT:  01649795946

Hoặc Trần Hoàng Hiệp  DT: 01264130491.

Hoặc Nguyễn Hữu Ấn  DT: 0975362445.

Hồ sơ gồm có:

  •  Giấy chứng nhận khó khăn do chính quyền địa phương xác nhận (trường hợp khó khăn để xin giấy xác nhận này tại địa phương thì có thể viết đơn trình bày lí do và hoàn cảnh).
  •  Một thư viết tay kể mong muốn và hoài bão nguyện vọng trong tương lai cũng như những khó khăn hiện tại và hoàn cảnh gia đình, mục đích sử dụng học bổng trường hợp được chọn.
  •  Một email có nội dung của thư viết tay nêu trên gửi về địa chỉ email:   hocbongsinhvienqn@yahoo.com
  •  Bảng điểm của Trường xác nhận đến thời điểm hiện tại hoặc học bạ THPT trường hợp là sinh viên năm nhất (chỉ cần photo nếu đó là học bạ).
  •  Các bằng cấp hoặc bằng khen khác nếu có (chỉ cần photo).

Hồ sơ gửi trước ngày 05/11/2012. Ưu tiên cho những hồ sơ đến sớm hơn.

Lưu ý: Thông tin hồ sơ phải gồm email và số DT liên lạc để Ban Điều Hành có thể liên hệ trực tiếp và thông báo kết quả đến các em sinh viên. Ngoài ra nếu khi duyệt hồ sơ mà BĐH chưa nhận được email có nội dung trình bày hoàn cảnh trong đơn viết tay thì coi như hồ sơ đó là không hợp lệ.

CTV FTUNEWS (TỔNG HỢP)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *