Có một Avril Lavigne tài năng & cá tính

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 55 Second

Không ch? n?i ti?ng là m?t cô ca s? xinh ??p ??y cá tính, Avril Lavigne còn ???c bi?t ??n v?i vai trò là m?t nh?c s?, m?t di?n viên và là m?t nhà thi?t k? tài n?ng v?i th??ng hi?u Abbey Dawn c?a riêng mình.

Khi ch? v?a m?i 15 tu?i, Avril Lavigne ?ã khi?n c? th? gi?i kinh ng?c v?i n?ng khi?u âm nh?c cùng v?i gu th?i trang n?i b?t và cá tính c?a mình. Cô tr? thành hình m?u lý t??ng cho hàng tri?u cô gái tr? b?ng phong cách r?t khác l? và t??i m?i.

N?m 17 tu?i khi ra m?t album ??u tay “Let Go”, Avril ?ã ?ánh d?u c?t m?c thành công ??u tiên trong s? nghi?p âm nh?c c?a cô. Ngay sau khi xu?t hi?n vào tháng 6/2002, “Let Go” ?ã chi?m gi? v? trí th? hai trên b?ng x?p h?ng Billboard Hot 200, v? trí quán quân trên các b?ng x?p h?ng ? Austraulia, Canada và Anh qu?c. Nh?ng thành công t? album ??u tay ?ã mang l?i cho cô ca s? ng??i Canada này danh hi?u n? ngh? s? tr? tài n?ng nh?t trong l? trao gi?i MTV Video Music Awards n?m 2002 cùng v?i nhi?u ?? c? Grammy và danh hi?u ngh? s? pop/rock xu?t s?c c?a gi?i th??ng World Music Awards.


Gi? ?ây, m??i n?m sau s? ra ??i c?a album ??u tiên, Avril, 27 tu?i, ?ã th?c s? tr??ng thành. Cô không ch? ?em gi?ng ca c?a mình ??n v?i ng??i hâm m? trên toàn th? gi?i v?i ba album r?t thành công khác là “Under My Skin” (2004), “The Best Damn Thing” (2007), “Goodbye Lullaby” (2009) mà còn th? hi?n tài n?ng c?a mình trong l?nh v?c thi?t k? th?i trang và di?n xu?t. Th?i ?i?m này Avril cho bi?t vi?c mà cô quan tâm h?n c? chính là phát tri?n s? nghi?p thi?t k? th?i trang, ni?m ?am mê t? r?t lâu c?a cô.

“Sau khi album ??u tay ???c ra m?t, tôi nh?n ra là nh?ng thi?t k? th?i trang thì có ?nh h??ng r?t nhi?u ??n s? nghi?p âm nh?c c?a tôi,” Lavigne nói. “M?i m?t giai ?i?u, m?t ch?t li?u âm nh?c khác nhau thì s? phù h?p v?i nh?ng thi?t k? th?i trang khác nhau.”

Th??ng hi?u Abbey Dawn ???c Avril gi?i thi?u cách ?ây ba n?m. Cô cho bi?t cô ?ã ?p ? ý t??ng v? m?t th??ng hi?u th?i trang c?a riêng mình khi cô m?i 19 tu?i và Abbey Dawn chính là nickname mà ng??i cha yêu d?u ??t cho cô.

Avril Lavigne trong m?t thi?t k? c?a cô.

Nh?ng thi?t k? c?a Abbey Dawn ?ang trên ???ng m? r?ng và ngày càng ???c nhi?u teengirl trên th? gi?i ?ón nh?n. T? vi?c ch? s?n xu?t áo phông và ph? ki?n thì gi? ?ây, m?i ng??i s? bi?t ??n nhãn hi?u này v?i hàng lo?t s?n ph?m phong phú bao g?m c? váy, ?? jeans, túi, kính m?t, giày dép… Ngoài ra, dòng s?n ph?m mang phong cách c?a Avril Lavigne bao g?m nh?ng hình in graffiti, ??u lâu, r?t nhi?u màu h?ng và nh?ng trang ph?c ki?u cách th? thao ??y cá tính c?ng r?t ???c ?a chu?ng.

Avril chia s?: “ H?i tôi 17, tôi luôn yêu thích nh?ng b? cánh tinh ngh?ch và tr? trung. Các b?n có th? th?y tôi di?n cùng m?t phong cách trong các video ca nh?c c?ng nh? khi b??c trên th?m ??. Tôi bùng n? và có chút b?t c?n. Tôi không quan tâm nhi?u ??n nh?ng th? ?ang di?n ra xung quanh mình. Tôi không b? tr?n l?n v?i b?t k? ai khác và tôi thích nh? v?y”.


Avril c?ng nói thêm: “Tôi là tín ?? c?a th?i trang Channel. Tôi thích thú v?i nh?ng thi?t k? c?a Dolce & Gabbana. C? Betsy Johnson và Hello Kitty c?ng là s? quan tâm c?a tôi.”

Avril g?n ?ây ???c m?i góp m?t trong show truy?n hình “Majors & Minors” bên c?nh Adam Lambert, Brandy, Leona Lewis, Jordin Sparks, Sean Kingston và Ryan Tedder. Majors & Minors là m?t cu?c thi âm nh?c dành cho tween và teen M? trong ?? tu?i 8 – 16. Tham gia cu?c thi này, nh?ng tài n?ng nhí s? ???c nh?ng tên tu?i hàng ??u c?a làng nh?c ?ào t?o k? n?ng ca hát, ch?i nh?c c?, bi?u di?n, sáng tác… cùng nhi?u kinh nghi?m quý báu khác ?? có th? tr? thành ca s? chuyên nghi?p.

Theo Dân trí

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Celebrities

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *