alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thí sinh tập trung tại phòng thi trước giờ làm bài 30 phút. Thi ca 1 tại phòng A21, ca 2 tại phòng B11.

Mọi thắc mắc, bổ sung vui lòng liên hệ Trịnh Thiên Phát, email: trinhphatftu1192@gmail.com.

 Thông tin và kết quả vòng thi sơ kết sẽ được cập nhật liên tục tại FTUNEWS. Chúc các nữ sinh của chúng ta có một ngày thi thành công. 

FTUNEWS

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *