(FTUNEWS) – Ngày 18/11 đã cận kề. Vừa qua Danh sách Sinh viên 5 tốt, Sinh viên tiêu biểu, Sinh viên tài năng cũng đã được công bố. Hãy cùng FTUNEWS xem qua những con người  tài năng này la ai nhé.

alt

alt

Sinh viên tài năng

 

alt

Sinh viên tiêu biểu

Để xem rõ hơn 2 danh sách trên và danh sách Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp chi hội các bạn có thể xem tại đây.

Thương Thương

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *