Đô Trưởng – mini liveshow đầu tiên của FTUers

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 26 Second

 

Mini liveshow ?ô Tr??ng là ???c t? ch?c v?i mong mu?n s? là m?t món quà ngh? thu?t ??c s?c dành t?ng các b?n sinh viên trong và ngoài tr??ng vào d?p n?m h?c m?i. Bên c?nh ?ó, ch??ng trình t?o ?i?u ki?n cho các b?n sinh viên có m?t không gian âm nh?c th?c th?. ?ây c?ng s? là m?t sân ch?i giao l?u v?n ngh? b? ích gi?a nh?ng sinh viên yêu âm nh?c và ?am mê ca hát.

Nh?ng gi?ng ca s? cùng h?i ng? t?i ?êm nh?c ?ô Tr??ng:

  • Thái Nguyên (K47D) – Gi?i Nh?t “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng – FTUShine 2011”, gi?i Nhì cu?c thi “To? sáng cùng ngôi sao 2009” do di?n ?àn yeucahat và MusicFaces t? ch?c;
  • Ph?m Th? Ng?c Hi?n (K48D) – Gi?i Ba “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng – FTUShine 2011”;
  • Cao Tr?n Minh Thái (K47B) – Gi?i Khuy?n khích “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng – FTUShine 2011”;
  • Zumuc Acoustic Band (K49CLC) – Gi?i Nh?t cu?c thi “UT Gala 2010” – cu?c thi hát ti?ng Anh quy mô toàn thành do ?H Bách Khoa t? ch?c;
  • Ca s? Võ Thành Tâm – Sao Mai 2011 dòng nh?c bán c? ?i?n, sinh viên n?m 3 Nh?c vi?n TP.HCM;
  • Ca s? Nguy?n ?ình Thanh Tâm – Gi?i Nh?t cu?c thi “Ti?ng hát sinh viên Ki?n trúc 2008”.

Và không th? quên k? ??n s? góp m?t c?a nh?ng nh?c công tài n?ng:

  • Guitarist: Tu?n Anh, Vi?t Thành, La Th?ng
  • Violinist: Thanh Lam
  • Percussionist: Duy Quang, Duy Hi?n

M?t v? khách m?i ??c bi?t c?a ?êm nh?c là nh?c s? Nguy?n ??ng Tr?c, Giám ??c Công ty Gi?i trí Song Anh chuyên t? ch?c s? ki?n và ?ào t?o ca s? chuyên nghi?p. 

Hoa khôi Ngo?i th??ng 2010 Tr?n Th? Thanh Loan s? ??m nhi?m vai trò MC ?êm nh?c ??c bi?t này.

?êm nh?c ?ô Tr??ng s? di?n ra t?i ICoffee – 57F Tú X??ng, Ph??ng 7, Q.3 t? 18:00 ngày 14/09/2011.

?? ??t vé, b?n ??c liên h? Tu?n Anh (K48D) theo s? ?i?n tho?i 094.6959.668.

Giá vé: 45.000? (?ã bao g?m n??c u?ng tùy ch?n).

Ti?n H?ng
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *