Độc đáo clip ‘Giao thông điên loạn tại Sài Gòn’

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 54 Second

(FTUNEWS) – ?o?n clip “Traffic in frenetic HCMC” ???c d?ng t? h?n 10.000 b?c ?nh c?a nhi?p ?nh gia ng??i Anh Rob Whitworth ?ang ???c c?ng ??ng m?ng quan tâm và chia s? d? d?i. 

 

Nh?ng ngày qua, m?t ?o?n clip ??c ?áo ghi l?i c?nh giao thông ?ông ?úc t?i TP HCM ?ã ???c c? dân m?ng liên t?c chia s? m?t cách ??y thích thú. Trong ?o?n clip dài h?n 2 phút này, ng??i xem không ch? “choáng váng” tr??c c?nh giao thông t?p n?p và không kém ph?n h?n lo?n t?i thành ph? ?ông dân nh?t c? n??c mà còn ng? ngàng tr??c v? ??p l?ng l?y c?a Sài Gòn t? m? sáng ??n ?êm khuya trong s? nh?n nh?p và h?i h?. R?t nhi?u ??a danh tên tu?i c?a Sài Gòn nh? tr? s? ?y ban nhân dân TP HCM, ch? B?n Thành, tháp Bitexco, phà Th? Thiêm, bùng binh Phù ??ng Thiên V??ng,… ?ã thi nhau xu?t hi?n th?t l?ng l?y trong clip.

Giao thông Sài Gòn tuy ‘?iên lo?n’ nh?ng ??p l? vô cùng

Giao thông ?iên lo?n t?i Sài Gòn là ?o?n clip c?a Rob Whitworth – nhi?p ?nh gia ng??i Anh t?t nghi?p tr??ng Ngh? thu?t và thi?t k? Norwich (Norfolk, Anh) hi?n s?ng và làm vi?c t?i Vi?t Nam. H?n 10.000 b?c ?nh RAW có ?? phân gi?i 16,2 megapixel ch?p t?i nhi?u ??a ?i?m, vào nhi?u th?i ?i?m khác nhau ? TP HCM ?ã ???c tác gi? s? d?ng ?? d?ng nên ?o?n clip ??c ?áo này. Nh? k? x?o Timelapse – s? d?ng các b?c ?nh và cho phép chúng phát l?i ? t?c ?? cao h?n so v?i th?i gian chênh l?ch khi ch?p t?ng b?c ?nh riêng bi?t, Rob Whitworth ?ã t?o cho ng??i xem c?m giác nh? th?i gian hay v?n v?t trong clip ?ang di chuy?n nhanh và t?c l?c h?n g?p nhi?u l?n.

Giao thông chen chúc t?i Sài Gòn d??i góc máy c?a Rob Whitworth không quá “?áng s?” và “kh?ng khi?p”

?ánh ??ng tình c?m c?a ?ông ??o b?n tr? dành cho thành ph? mang tên Bác, ?o?n clip ngay t? khi xu?t hi?n trên internet ?ã nhanh chóng ???c lan truy?n m?nh m?. “Góc quay ??p, x? lý quá tuy?t, bi?n cái t?m th??ng thành cái không bình th??ng. M?t tác ph?m ngh? thu?t nh? ??c t? sinh ??ng m?t thành ph? l?n nh?ng ??y bát nháo v?i nh?ng hình ?nh ?n d? l?n ng??c, th?t tuy?t v?i!” – l?i khen c?a m?t khán gi? dành cho ?o?n clip. Giao thông ?iên lo?n t?i Sài Gòn m?i ?ây c?ng v?a xu?t hi?n trên trang ch? c?a ?ài CBS News danh ti?ng c?ng nh? nhi?u trang tin l?n trên th? gi?i.

“M?i ng??i t?ng ??n th?m TP HCM, Vi?t Nam ??u d? b? cu?n hút b?i giao thông n?i ?ây, và h? có th? yêu ho?c ghét s?c hút ??y ma l?c này. V?i tôi, Sài Gòn là thành ph? chuy?n ??ng không ng?ng và là m?t trong nh?ng n?i chuy?n ??ng nh?t mà tôi t?ng ghé qua” – Rob Whitworth chia s? trên trang cá nhân. Nhi?p ?nh gia 29 tu?i cho bi?t H?i An, n?i anh ?ang sinh s?ng và làm vi?c, s? là ?ích ??n cho d? án ti?p theo c?a anh trên hành trình s?n tìm c?m h?ng c?a mình t?i ??t n??c Vi?t Nam xinh ??p này.

Xem ?nh Sài Gòn tráng l? d??i ?ng kính Rob Whitworth

H?u Anh | Theo iOne

?nh, clip: Rob Whitworth

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *