FRESH OUT 2: Khởi đầu của những khởi đầu

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 54 Second

(FTUNEWS) – Thu hút r?t nhi?u s? chú ý ngay t? nh?ng ngày ??u n?m h?c,  Fresh Out: Movie Fest, do CLB Kinh doanh và Ti?ng Anh (BEC) t? ch?c, th?t s? ?ã tr? thành sân kh?u c?a ?i?n ?nh, âm nh?c và tình b?n. H?u Fresh Out, cu?c hành trình trong n?m h?c m?i l?i b?t ??u v?i CLB BEC c?ng nh? nh?ng ng??i tham d?.

Di?n ra vào ngày 07/09/2013, Fresh Out 2 ph?i “ch?m m?t” khá nhi?u s? ki?n di?n ra vào cùng ngày. Tuy nhiên, nh? quy t? nh?ng khách m?i n?i ti?ng trong gi?i tr? hi?n nay cùng n?i dung sáng t?o l?y ch? ?? t? nh?ng siêu ph?m ?i?n ?nh, Fresh Out: Movie Fest ???c ??t trong s? k? v?ng c?a r?t nhi?u b?n sinh viên ??n tham d?.

Ph?n khai màn ???c ??i ng? ban t? ch?c “gi?u” khá k? càng làm t?ng s? nóng lòng t? nh?ng ng??i tham d?. Ch??ng trình chính th?c b?t ??u cùng ch?t Rock m?nh m? c?a các chàng trai G-strings. Ca khúc Give me Give me g?n li?n v?i nhóm nh?c huy?n tho?i ABBA c?ng nh? nh?c ph?m Bad Romance c?a “quý cô nh?c Dance” Lady Gaga ???c G-strings cover theo phong cách Rock m?nh m? r?t riêng c?a nhóm ?ã t?o nên m?t kh?i ??u ??y ?n t??ng cho bu?i ti?c.

alt

Ph?n trò ch?i t?p th? di?n ra nh? nhàng, vui nh?n ???c xem là c? h?i ?? các b?n sinh viên tham d? giao l?u, k?t n?i sau nh?ng gi? h?c t?p c?ng th?ng. Vài b?n t? ra r?t thích thú tr??c ph?n catwalk ngay chính trên sân kh?u Fresh Out c?a nh?ng b?n ch?i.

alt

Fresh Out tr? l?i v?i s? cu?ng nhi?t v?i s? xu?t hi?n c?a Quang ??ng – dancer n?i ti?ng v?i thành tích top 4 So you think you can dance Vi?t Nam. V?n chi?c s? mi k? quen thu?c, Quang ??ng cùng b?n nh?y khu?y ??ng không khí v?i nh?ng b??c nh?y ?iêu luy?n, k? thu?t trên n?n nh?c hài h??c mang phong cách Charlie Chaplin.

alt

Quang ??ng giao l?u v?i khán gi?

Không sai khi cho r?ng Fresh Out là b?a ti?c c?a âm nh?c khi khán gi? liên ti?p ???c th?a lòng v?i nh?ng nh?c ph?m mang nhi?u phong cách khác nhau. C?m Ly – top 5 FTUShine 2013 n?ng nàn v?i b?n cover tình khúc b?t h? c?a th?p niên 80 trong khi ?ó ca s? Kim Thi l?i hoang dã và r?c l?a v?i Set fire to the rain (Adele).

alt

Cô ca s? nh? nh?n C?m Ly nhanh chóng làm ch? sân kh?u

Hoàng Tôn ??n v?i ch??ng trình và nhanh chóng tr? thành trung tâm c?a c? khán phòng. S? cu?ng nhi?t là ?i?u ?ã ???c d? báo t? tr??c nh?ng s? h??ng ?ng r?t ??i nhi?t tình t? khán gi? th?t s? gây b?t ng? cho ban t? ch?c c?ng nh? ngay chính chàng ca s? tr? tài n?ng này. V?n là chàng ca s? ?ã gây nên không ít c?n s?t trên sân kh?u The Voice trong su?t th?i gian qua, nh?ng khi ??n v?i Fresh Out, Hoàng Tôn không coi mình là ngôi sao mà trái l?i vô cùng thân thi?n, c?ng hi?n h?t mình vì khán gi?, vì ng??i yêu nh?c. Màn trình di?n c?a Hoàng Tôn cùng nhóm FbBoiz th?t s? t?o nên ?i?m nh?n thú v? trong mùa th? 2 Fresh Out ???c t? ch?c.

alt

Hoàng Tôn cùng b?n hit Anh không quay v?

2 quán quân Vietnam Idol Ph??ng Vy và Qu?c Thiên ti?p n?i không khí âm nh?c b?ng màu s?c âm nh?c tr? trung c?a tu?i tr?. V?n không có th? m?nh ? nh?ng dòng nh?c sôi ??ng song, s? nhi?t tình và thân thi?n là m?t ?i?m c?ng không h? nh? cho màn trình di?n c?a 2 ca s? khách m?i này. Nhi?u b?n sinh viên c?m th?y thích thú tr??c s? tr? trung c?a Ph??ng Vy khi cô ca s? vui v? nhúng nh?y trên ?ôi giày cao gót c?a mình.

alt

S? thân thi?n c?a Qu?c Thiên t?o nên ?n t??ng ??p 

alt

Ph??ng Vy Idol hát cùng 1 thành viên CLB BEC

Không ch? là b?a ti?c c?a âm nh?c, Fresh Out: Movie Fest còn mang ??n cho nh?ng ng??i tham d? không gian gi?i trí thông qua nh?ng trò ch?i sáng t?o l?y c?m h?ng t? nh?ng b? phim ?i?n ?nh n?i ti?ng nh? The Hunger Games, The Ring, Harry Porter….Nh?ng s?n ph?m trò ch?i sáng t?o do chính tay nh?ng thành viên CLB BEC th?c hi?n nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen ng?i c?a các b?n sinh viên và ngay c? nh?ng ca s? khách m?i.

alt

Fresh Out khép l?i và m?t n?m h?c m?i, m?t ch?ng ???ng m?i ?ã th?c s? b?t ??u. FTUNEWS xin chúc b?n m?t n?m h?c m?i ??y thành công cùng nh?ng k? ni?m th?t ??p trong nh?ng n?m tháng ??i h?c. V?n s? kh?i ??u nan, tin ch?c r?ng CLB BEC s? ??t ???c nh?ng thành công h?n n?a trong ch?ng ???ng ti?p theo.

M?t vài hình ?nh ?áng nh? t? ch??ng trình

alt

alt

alt

alt

alt

Saphire PL

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *