Tin tức sự kiện

Giải thưởng sao tháng giêng 2015

(FTUNEWS) – Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2015); căn cứ Quyết định số 53-QĐ/TƯHSV ngày 09/10/2012 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Sao tháng giêng” sửa đổi, bổ sung; thực hiện công văn số 190/TWHSV của Thường trực Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về xét tặng Giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2015. BCH HSV trường tiến hành cho các bạn sinh viên đăng ký xét giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2015.

sao 5 tot 2

1. Cơ cấu Giải thưởng: mỗi trường đại học, cao đẳng, học viện được gửi 01 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

2. Đối tượng và tiêu chuẩn được nhận Giải thưởng: giải thưởng “Sao tháng giêng” được trao cho sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:

2.1. Đối tượng: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng chi hội sinh viên trở lên.

2.2. Tiêu chuẩn:

2.2.1. Về học tập:

– Có điểm trung bình chung học tập của năm học 2013 – 2014 đạt từ 8,0 trở lên (đạt từ 3,2 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ), ưu tiên đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình chung học tập từ 7,5 trở lên (đạt từ 3,0 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic các môn học, các Hội nghị, các cuộc thi cấp toàn quốc và quốc tế; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp trường.

– Đạt điểm rèn luyện từ 90 điểm trở lên; đối với những đơn vị không xét điểm rèn luyện thì hạnh kiểm phải được xếp loại xuất sắc.

2.2.2. Về hoạt động Đoàn, Hội: Có ít nhất 02 năm tham gia công tác Đoàn, Hội. Có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

2.2.3. Trường hợp đặc biệt: Sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc như: có thành tích dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, tài sản của công dân, của Nhà nước… hoặc có nỗ lực cố gắng đặc biệt trên các lĩnh vực, trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt được đề nghị xem xét trao Giải thưởng.

3. Đăng ký xét tuyển

Các bạn sinh viên có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn xét tuyển “giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2015, hoàn thành link đăng kí sau đây: 

http://docs.google.com/forms/d/1meuwMobejL5D83PBGbZyYEow52rAgi1mvnPARfI6bS8/viewform

Lưu ý:

– Thành tích phải khai đầy đủ, chi tiết; ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào.

– Tập trung khai các thành tích đạt được trong năm 2014

– Tất cả các thành tích được khai phải có văn bản chứng minh.

BCH HSV trường sẽ dựa vào bảng khai thành tích tại Link đăng ký để lựa chọn 01 sinh viên có thành tích xuất sắc, đủ tiêu chuẩn; sau đó, tiến hành làm hồ sơ, đề cử xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2015.

Thời gian điền link đăng ký xét giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2015: trước 12h trưa thứ 5 ngày 04/12/2014.

(FTUNEWS)

You may also like