Giới trẻ lại ‘sốt’ clip Hà Nội Timelapse

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 46 Second

(FTUNEWS) – Khi c?n s?t clip Giao thông ?iên lo?n t?i Sài Gòn d?ng t? h?n 10,000 b?c ?nh c?a Rob Withworth ch?a k?p l?ng xu?ng thì m?i ?ây, c? dân m?ng l?i ti?p t?c “s?t” b?i ?o?n clip Hà N?i Timelapse công phu c?a Pim Roes, tái hi?n quá ??i chân th?t giao thông t?p n?p và nh?p s?ng r?n rã c?a ??t Hà thành.

??c ?áo clip ‘Giao thông ?iên lo?n t?i Sài Gòn’

Giao thông Hà N?i ch?ng ch?t không thua kém TP HCM

D? th?y l??t qua trong clip là hàng lo?t nh?ng ??a danh quen thu?c c?a Hà N?i nh? l?ng Bác, qu?ng tr??ng Ba ?ình, h? G??m, h? Tây, nhà hát l?n, c?u Long Biên, t??ng ?ài Lý Thái T?,… Bên c?nh ?ó, nh?ng sinh ho?t ??i th??ng c?a ng??i dân th? ?ô nh? t?p th? d?c bu?i sáng, nhâm nhi trà chanh, ?ón xe buýt hay… l?i n??c mùa m?a vào clip c?a Pim Roes c?ng th?t bình d?, g?n g?i và thân th??ng.

   

Hà N?i t?p n?p nh?ng c?ng không kém yên bình.

???c chia s? trên trang cá nhân c?a blogger n?i ti?ng Mr. Dâu Tây, Hà N?i Timelapse b?t ??u lan truy?n m?nh m? trên các trang m?ng xã h?i và ??t g?n 10,000 l??t xem ch? sau hai ngày ??ng t?i. Gi?i tr? Hà thành là ??i t??ng m?ng r?n nh?t vì các b?n gi? ?ây ?ã không còn ph?i ghen t? v?i teen Sài thành vì ?o?n clip ‘Giao thông ?iên lo?n t?i Sài Gòn’ n?a. “??y, Hà N?i c?a chúng t? ??y – ?ông ?úc, nh?n nh?p nh?ng xinh ??p và yêu l?m c?!” – b?n có nick huynhtran189 khoe v? th? ?ô m?t cách ??y t? hào.

?o?n clip ?ang ngày càng làm “xiêu lòng” ?ông ??o b?n tr?

Pim Roes là ng??i Hà Lan nh?ng ?ang sinh s?ng và gi?ng d?y t?i Hà N?i. Chia s? trên trang cá nhân, v? giáo viên 31 tu?i cho bi?t anh ghi l?i nh?ng hình ?nh t?p n?p trong clip t? nóc nh?ng tòa nhà l?n t?i Hà N?i b?ng chi?c máy ?nh k? thu?t s? c?a mình, sau ?ó d?ng clip b?ng k? x?o Timelapse. ?o?n nh?c ???c Pim Roes s? d?ng trong clip là All in my head c?a Joysticker c?ng ?ang ???c nhi?u b?n tr? yêu thích vì giai ?i?u khá b?t tai và cu?n hút.

H?u Anh | Theo iOne

?nh, clip: Pim Roes

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *