Tuyên truyền cho hội viên, sinh viên về Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ X, lịch sử, truyền thống của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ thông qua hệ thống bảng tin, trang thông tin điện tử, banderole, áp phích, chương trình phát thanh, bản tin, diễn đàn, sinh hoạt chi hội…

alt

Các hoạt động  phối hợp với cấp bộ đoàn tổ chức như: 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, tổ chức tập trung cho sinh viên được theo dõi các phiên làm việc của Đại hội thông qua các phương tiện truyền thông, tạo điều kiện và vận động sinh viên tham gia các diễn đàn trước, trong và sau Đại hội, tổ chức học tập, phát động chương trình, phong trào thi đua triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ X trong hội viên, sinh viên.

alt

Bên cạnh đó Hội sinh viên còn tổ chức các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề phương pháp, kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong hội viên, sinh viên.

Ngoài ra Hội sinh viên sẽ thực hiện, tổ chức bồi dưỡng, kết nạp và trao thẻ hội viên mang tên “Lớp hội viên Tháng giêng”, tổ chức đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường.

Gà Gleek

\\

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *