Hội thảo Đồng hành cùng tân sinh viên K50

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

 

N?m nay, “??ng hành cùng tân sinh viên 2011” s? ???c t? ch?c vào 7h45 – 11h30     ngày 25/9/2011 t?i h?i tr??ng VJCC – s? 15, ???ng D5, ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh.

V?i ch? ?? : “Ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu?”, h?i th?o l?n này s? giúp các b?n tân sinh viên hi?u thêm v? cách h?c các môn sao cho có hi?u qu? nh?t, các cu?c thi, các h?at ??ng ngo?i khóa b? ích trong và ngòai tr??ng, và t?t c? nh?ng gì b?n còn ?ang m? h? v? ??i h?c Ng?ai Th??ng s? ???c gi?i ?áp… b?i nh?ng v? khách m?i mà b?n không th? làm ng?:

  1. Th?y Nguy?n Thành Lân – tr??ng b? môn Ti?ng Anh tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng c? s? 2.
  2. Anh Nguy?n ??c Tr?ng – c?u sinh viên khóa K30, hi?n là Head of Institutional Sales, Công ty c? ph?n ch?ng khoán TP.HCM.
  3. Ch? Nguy?n Th? Hu?nh Giao c?u sinh viên K45, hi?n ?ang là gi?ng viên b? môn C? b?n, Én vàng 2010, Hoa khôi Ng??i ??p x? d?a n?m 2010, gi?i Nh?t Nét ??p sinh viên v?i c?ng ??ng TPHCM l?n 2 n?m 2008, danh hi?u Talent Student.
  4. Anh Nguy?n ??c Hoàng (l?p K46A): ?i?m TBTL: 8.23; Sinh viên n?m t?t c?p thành 2011; Phó Ch? t?ch HSV tr??ng, UV BCH HSV TP.HCM Nhi?m k? IV; Tr??ng BTC cu?c thi Duyên dáng Ngo?i th??ng 2010; Top 30 sinh viên vào vòng Chung k?t qu?c gia cu?c thi “P&G Asean Business Challenge 2010”;

Nh?ng chia s? c?a gi?ng viên c?ng nh? các anh ch? c?u sinh viên ?ã ??t thành tích xu?t s?c trong h?c t?p ch?c ch?n s? ?em ??n cho b?n nh?ng cái nhìn c? th? nh?t v? các ho?t ??ng xuyên su?t 4 n?m h?c t?i FTU.

Ngòai ra, ??n v?i h?i th?o, b?n còn có c? h?i nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n t? ch??ng trình.

?? ??ng ký tham gia ch??ng trình các b?n hãy nhanh tay so?n email v?i n?i dung:

  • h? tên,
  • khóa l?p,
  • email,
  • s? ?i?n tho?i,
  • câu h?i giành cho khách m?i (n?u có)

và g?i vào ??a ch? mail: donghanhcungtansinhvien@gmail.com

H?n chót: 17h ngày 24/9/2011

Ch??ng trình ???c tài tr? t? phía trung tâm anh ng? Cleverlearn.

FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *