Tranh Lâm Kinh Triết

 Những cảnh sinh hoạt thường ngày…

Tranh của Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

 Những góc khuất của thành thị… 

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

 Cho đến thiên nhiên cây cỏ…

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

 Và những mảnh màu khác nhau trong cuộc sống…

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

Tranh Lâm Kinh Triết

 

Theo VnExpress

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.