CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Loạt ảnh “nóng” của đêm trại Hoa lửa
Uncategorized | by , 28 tháng 3, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh lửa trại đã kết thúc một đêm văn nghệ thành công.

 

Bài & ảnh : Xít Hí


Top