CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Mãn nhãn cùng những hình ảnh đẹp đêm Bán kết FTUShine 2011
Uncategorized | by , 18 tháng 4, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Minh Hồng – Tấn Anh – Leng Keng – Xít Hí

Bài: Xít Hí

Top