Chương trình MPJ dành cho các bạn trẻ của các nước khu vực sông Mekong (Việt Nam, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia và China) quan tâm đến vấn đề xây dựng hòa bình trong khu vực, với các mục tiêu:

 • Xây dựng lòng tin và hòa bình giữa các bạn trẻ trong khu vực Mekong
 • Định nghĩa các khái niệm về xây dựng hòa bình, xung đột và các nguyên nhân căn bản của nó
 • Giải quyết các yếu tố xã hội khác góp phần xây dựng hòa bình trong khu vực
 • Xác định các chiến lược thích hợp và hiệu quả trong việc can thiệp nhằm xây dựng hòa bình trong nước và khu vực
 • Tăng cường và mở rộng sự hợp tác cũng như mạng lưới xây dựng hòa bình trong khu vực Mekong

Chương trình sẽ gồm 25 thí sinh tham gia, kéo dài từ ngày 7 đến ngày 29/7/2012. Nội dung khái quát của chương trình sẽ bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến hòa bình như khái niệm hòa bình, giải quyết xung đột, chủ nghĩa dân tộc, đa nguyên và bản sắc. Các thí sinh sẽ được đào tạo theo nhóm và trải qua các chuyến đi thực địa. Sau quá trình đào tạo, chương trình sẽ chọn ra 8 – 10 đại diện xuất sắc  nhất tham gia vào chương trình thực tập.

Điều kiện tham dự chương trình:

 • Thanh niên từ độ tuổi 18 – 30 trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp (công việc xã hội, kinh tế, luật, nông nghiệp, truyền thông…)
 • Cởi mở, thích đi du lịch, có khả năng thích nghi với môi trường mới, cam kết và sẵn sàng ứng dụng những gì học được từ quá trình đào tạo vào cộng đồng và các lĩnh vực công việc
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các công tác xã hội
 • Ưu tiên trình độ tiếng Anh tốt
 • Thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm bản địa được khuyến khích tham gia


Các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đến mekongpeacejourney@gmail.com với chủ đề Mekong Peace Training Application – [Name] [Country] và đính kèm các tài liệu sau (nên sử dụng các tập tin PDF):

 • Mẫu đơn đăng ký (tải mẫu đơn đăng ký MPJ 2012 tại đây)
 • Lý lịch tóm tắt (resume hoặc CV)
 • Một thư giới thiệu (tải mẫu thư giới thiệu tại đây)

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 20/5/2012.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Mr. Pham Tran Thang Long

Email: mekongpeacejourney.vn@gmail.com

Tel: +84 913-582-146

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *