MV mới của Uyên Linh không ‘thỏa mãn’ số đông

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 21 Second

(FTUNEWS) – MV ??u tay c?a Quán quân Vietnam Idol 2011 ?ang ??ng gi?a hai lu?ng d? lu?n trái chi?u.

M?i mi?t t?p trung cho s?n ph?m âm nh?c ??u tay c?a mình, Uyên Linh t? sau khi ??ng quang ngôi v? Th?n t??ng âm nh?c “l?n” khá k? so v?i các thí sinh khác. Trong khi V?n Mai H??ng, L?u Ph??ng Anh hay Trung Quân Idol ??u l?n l??t trình làng nh?ng album ???c công chúng ?ón nh?n, thì Uyên Linh luôn ?? nh?ng khán gi? c?a mình kh?c kho?i ??i s?n ph?m âm nh?c ??u tay.

 

?nh: Vivian.


Tuy nhiên m?i ?ây, r?ng fan c?a “Simla” ?ã vui m?ng nh? m? c? khi MV ??u tay c?a th?n t??ng chính th?c “lên sóng”. Ca khúc ???c ch?n làm MV là Gi?c m? tôi, m?t sáng tác c?a nh?c s? Qu?c Trung t?ng ???c Uyên Linh bi?u di?n thành công t?i show “C?m tay mùa hè” gây s?t su?t th?i gian dài.

MV Gi?c m? tôi do Danny Nguy?n làm ??o di?n, ???c ??u t? khá công phu v?i nh?ng phân c?nh th?c hi?n hoàn toàn t?i tr??ng quay và sau ?ó x? lý l?i l?i b?ng k? x?o. Trong MV, Uyên Linh hóa thân thành m?t cô gái trong b?c tranh s?n d?u nhi?u màu s?c, ?u t? ?i qua nh?ng mi?n ký ?c c?a mình.

 

???c chia s? và bình lu?n rôm r? trên nhi?u di?n ?àn và trang m?ng xã h?i, MV ??u tay c?a Uyên Linh hi?n t?o nên hai lu?ng ý ki?n trái chi?u. M?t lu?ng cho r?ng MV m?i này ý t??ng không quá m?i m?, giai ?i?u bu?n và không có cao trào, ph?n nào khi?n khán nhi?u gi? th?t v?ng. Nh?ng ý ki?n khác l?i ?ng h? tích c?c cho n? l?c l?n c?a Uyên Linh trong MV ??u tay c?ng nh? nh?ng ??ng thái “r?c r?ch” c?a ch? cho album vol 1 s?p ra m?t – ?ây ?a ph?n là nh?ng khán gi? ?ã ch?u tr?n “c?n khát” Uyên Linh quá lâu.

H?u Anh | iOne.net

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *