Theo quy định, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” áp dụng cho các bạn Hội viên, sinh viên khóa K48, K49, K50 đang theo học tại trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2. Các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được xét năm nay bao gồm “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội, cấp trường, “Sinh viên tài năng”, “Sinh viên tiêu biểu”.

Như mọi năm, tiêu chí để xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sẽ bao gồm 5 tiêu chí chính: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Kỹ năng tốt và Hội nhập tốt. Ngoài ra còn có một số tiêu chí ưu tiên riêng cho các danh hiệu “Sinh viên tài năng”“Sinh viên tiêu biểu”. Có thể nói, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một trong những thước đo toàn diện và chính xác sự phấn đấu của sinh viên trên tất cả các lĩnh vực học tập, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe cũng như sự năng động, nhiệt tình đối với các hoạt động phòng trào của nhà trường cũng như xã hội.

Các tiêu chí đánh giá cụ thể dành cho danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội như sau:

Đạo đức tốt

 •  Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng;
 •  Không vi phạm pháp luật và các nội quy, quy chế của trường, lớp, các quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng;
 •  Có lối sống văn hóa, văn minh;
 •  Điểm rèn luyện năm học 2011 – 2012 đạt từ 75 điểm trở lên (đạt loại Khá).

Học tập tốt

 •  Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn;
 •  Chuyên cần trong học tập;
 •  Điểm trung bình học tập năm học 2011 – 2012 đạt từ 7,0/10 trở lên;
 •  Không rớt bất kỳ môn học nào trong năm học trước.

Thể lực tốt

Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm học do Đoàn khóa – Chi Hội, Đoàn – Hội Sinh viên trường, hoặc các tổ chức khác tổ chức (có xác nhận).

Kỹ năng tốt

 •  Tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn, Hội Sinh viên và nhà trường;
 •  Đánh giá chất lượng Đoàn viên – Hội viên cuối năm đạt từ 80 điểm trở lên (đạt loại Giỏi);
 •  Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học do Đoàn khóa – Chi Hội, Đoàn – Hội Sinh viên trường, hoặc các tổ chức khác tổ chức (có xác nhận).

Tiêu chuẩn bắt buộc

– Về tiêu chí ngoại ngữ, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Anh ngữ: điểm trung bình môn tiếng Anh trong năm học trước đạt từ 7,0/ 10 trở lên đối với sinh viên học ngoại ngữ là tiếng Anh;
+ Nhật ngữ: điểm trung bình môn tiếng Nhật trong năm học trước đạt từ 6,5/ 10 trở lên đối với sinh viên có ngoại ngữ là tiếng Nhật;
– Về tiêu chí tin học:
Phải sử dụng hiệu quả tin học phục vụ việc học tập, nghiên cứu của bản thân.
Tiêu chuẩn ưu tiên

 •  Anh ngữ: có chứng chỉ TOEIC từ 550 điểm trở lên (chấp nhận chứng chỉ TOEFL iBT 65, TOEFL 500 và IELTS 5.5 trở lên);
 •  Nhật ngữ: có bằng N4 trở lên hoặc tương đương;

Các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp thành phố sẽ được xét chọn từ “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội. Quá trình bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sẽ được tiến hành theo quy trình tại từng Chi hội bởi Hội đồng xét chọn (gồm đại diện Ban cán sự lớp, Ban Chấp hành Đoàn khóa, Ban Chấp hành Chi Hội).

Hạn chót nộp hồ sơ về Văn phòng Hội Sinh viên là trước 17h30 ngày 3/11/2012.

Hy vọng rằng mùa FTU Hallmark này sẽ là mùa “nở rộ” về số lượng sinh viên 5 tốt. Các bạn FTUers nào thấy mình đủ điều kiện để xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt thì nhớ nhanh chóng đăng ký với BCH Chi hội và hoàn tất các hồ sơ cần thiết nhé!

Hạnh Nguyên

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *