Rung động trước chuyện tình trong ‘What are words’

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 48 Second

Ca khúc What are words (t?m d?ch: Nh?ng t? ?ó là gì) ???c ??ng t?i trên Youtube m?i ch? h?n 6 tháng nh?ng ??n nay ?ã có h?n 10 tri?u l??t truy c?p ?? nghe anh chàng Chris Medina th? hi?n ca khúc tình yêu này.

Và ??ng sau What are words là m?t câu chuy?n tình ??p.

Chris Medina bên gi??ng b?nh c?a ng??i yêu

Nhi?u ng??i không ch? bi?t ??n Chris Medina (sinh n?m 1984 ? Chicago, bang Illinois, M?) nh? là m?t nhân viên pha ch? t?i cafe Stabuck, mà còn bi?t ??n anh v?i t? cách m?t thí sinh v?i ch?t gi?ng ?m áp trong cu?c thi American Idol n?m 2011.

M?c dù ch? d?ng l?i ? top 24 nh?ng r?t nhi?u khán gi? nh? ??n Chris Medina và câu chuy?n tình c?m ??ng c?a anh v?i ng??i v? s?p c??i – Juliana Ramos.

Juliana Ramos ?ã b? tai n?n giao thông vào tháng 10-2009, tr??c ngày c??i hai tháng. Sau tai n?n cô b? t?n th??ng não và ph?i ng?i xe l?n. Chính anh là ng??i ?ã ch?m sóc cho Juliana Ramos su?t hai n?m qua.

Câu chuy?n tình yêu ?ó ?ã làm xúc ??ng khán gi? khi ban t? ch?c ch??ng trình American Idol mùa th? 10 quy?t ??nh chia s? v?i khán gi? câu chuy?n tình này trên sóng.

M?c dù ban ??u Chris Medina b?n kho?n li?u có nên nói ra chuy?n tình yêu riêng t? c?a mình hay không vì e ng?i m?t s? ng??i s? cho r?ng anh l?i d?ng ?i?u này ?? l?y ?i?m và n??c m?t c?a khán gi? và c?a ban giám kh?o. Tuy nhiên gia ?ình và b?n bè c?a anh khuyên anh nên chia s? câu chuy?n cho khán gi?, vì bi?t ?âu Juliana Ramos s? có thêm c? h?i nh?n ???c s? quan tâm c?a nhi?u ng??i ??ng ngh?a v?i vi?c có thêm nhi?u c? h?i ch?a b?nh.

Chris Medina & Juliana Ramos t?i cu?c thi American Idol 2011

Chris & Juliana tr??c khi cô g?p tai n?n

Sau khi Chris Medina tr? v? t? cu?c thi American Idol, Rodney Jerkins – m?t nh?c s?, nhà s?n xu?t âm nh?c – ?ã vi?t ca khúc What are words l?y c?m h?ng t? câu chuy?n tình c?a Chris Medina c?ng nh? t?ng nghe anh hát.  

Rodney Jerkins ?ã m?i anh ??n nghe bài hát và nói r?ng n?u anh thích thì Rodney Jerkins r?t vui khi ???c Chris Medina th? hi?n ca khúc này. Chris Medina ?ã r?t c?m ??ng khi ??c ca t? c?a bài hát và khi giai ?i?u c?a ca khúc c?t lên, không ch? khi?n Chris Medina xúc ??ng mà còn làm cho hàng tri?u con tim th?n th?c.

Chris Medina v?i ‘What are words’ khi?n hàng tri?u con tim th?n th?c

Nói v? bài hát What are words, Chris Medina chia s? ca khúc nói v? nh?ng l?i h?a và nh?ng ?i?u ?? th?c hi?n và gi? l?i h?a. Bài hát là m?t s? nh?n m?nh vào ngôn t? và s?c m?nh c?a nó. Khi b?n nói b?n s? làm ?i?u gì ?ó thì b?n ph?i làm và nh?ng ng??i yêu d?u c?a b?n trông mong vào b?n m?i khi b?n th?t lên nh?ng l?i h?a ?ó.

Trong What are words có nh?ng ?o?n r?t c?m ??ng nh? Anywhere you are, I am near/ Anywhere you go, I’ll be there/ Anytime you whisper my name, you’ll see (t?m d?ch: B?t c? n?i ?âu em có m?t, anh s? bên c?nh em/ b?t c? n?i ?âu em ??n, anh s? t?i ?ó/ b?t c? khi nào em th?m g?i tên anh, em s? ???c nhìn th?y anh…).

R?t nhi?u ng??i nghe trên Youtube ?ã th?t lên “this song? makes me cry” (bài hát c?m ??ng làm tôi phát khóc).

Xem l?i ca khúc t?i ?ÂY

Ca khúc What are words bán ???c 61.000 b?n, ??ng v? trí 83 trong b?ng x?p h?ng Billboard Hot 100 và sau ?ó gi? v? trí quán quân t?i các b?ng x?p h?ng âm nh?c c?a Na Uy và Th?y ?i?n nhi?u tu?n liên ti?p. Còn Chris Medina ???c m?i xu?t hi?n trên nhi?u kênh truy?n hình ?? th? hi?n ca khúc này. Ngoài ra ?ã có hàng tri?u l??t download trên iTune và s? ti?n này ?ã góp vào qu? h? tr? giúp Juliana.

Theo TTO

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *