Stephaine Meyer sẽ viết tiếp ‘Twilight’?

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 19 Second

Bill Condon, ??o di?n th?c hi?n hai t?p phim cu?i cùng trong sê-ri phim chuy?n th? t? ti?u thuy?t dài t?p Twilight, mang t?a ?? Breaking Dawn, ?ã b?t mí r?ng ông cùng dàn ngôi sao c?a b? phim ?ang tràn ??y hy v?ng r?ng, Stephaine Meyer – “m? ??” c?a Twilight s? ch?p bút vi?t thêm t?p th? 5 cho b? ti?u thuy?t ?n khách này.

 

 

 

Theo báo Daily Telegraph (Úc) d?n l?i l?i Bill Condon trong cu?c ph?ng v?n m?i ?ây thu?c s? ki?n Comic-Con di?n ra t?i San Diego (M?), c?t chuy?n trong t?p th? 4 Breaking Dawn không còn quá t?p trung vào câu chuy?n tình d? giáo gi?a thi?u n? Bella Swan v?i chàng ma cà r?ng Edward Cullen, hay m?i tình tay ba c?a Bella, Edward v?i anh chàng ng??i sói Jacob Black, mà Stephaine Meyer ?ã thêm vào r?t nhi?u nhân v?t m?i, màu s?c và lôi cu?n, ?? ?? n? v?n s? tài hoa này phát tri?n thêm cho b? truy?n.

“??c bi?t t? t?p th? hai New Moon, ?ã xu?t hi?n r?t nhi?u nhân v?t m?i. Tôi r?t hy v?ng bà ?y có nhã h?ng xem l?i khá nhi?u tình ti?t thú v? ?? vi?t thêm”, Bill Condon cho bi?t.

V?i cung cách làm vi?c r?t c?n tr?ng c?a v? ??o di?n t?ng dành ?? c? gi?i Oscar này, ông không bao gi? nêu lên m?t v?n ?? “nóng h?i” ??n thu?n ch? ?? bàn tán hay ph?ng ?oán, trong m?t s? ki?n truy?n thông l?n nh? t?i s? ki?n Comic-Con v?a qua, vì v?y, êkíp th?c hi?n b? phim cùng ??c gi? c?a b? ti?u thuy?t Twilight và khán gi? c?a lo?t phim cùng tên, ?ang kh?p kh?i m?ng th?m tr??c thông tin h?p d?n này.


M? màn cho b? ti?u thuy?t Twilight (Ch?ng v?ng) là t?p truy?n cùng tên ra m?t n?m 2005. Stephenie Meyer l?n l??t gi?i thi?u thêm 3 t?p: New Moon (Tr?ng non), Eclipse (Nh?t th?c), Breaking Dawn (H?ng ?ông), liên ti?p t? n?m 2006 – 2008. C? 4 t?p ti?u thuy?t này ?ã phát hành t?ng c?ng 40 tri?u b?n, ???c d?ch ra 37 ngôn ng? và ??u l?t vào danh sách nh?ng cu?n sách bán ch?y nh?t trên toàn th? gi?i trong 6 n?m tr? l?i ?ây.

Stephenie Meyer c?ng t?ng công b? d? án t?p th? 5 cho Twilight, d? ??nh mang t?a ?? Midnight Sun v?i ?i?m nh?n ??t vào câu chuy?n c?a nhân v?t ma cà r?ng Edward Cullen, thông qua l?i k? c?a Bella và Jacob Black. Tuy nhiên, sau s? c? rò r? m?t vài ?o?n m? ??u c?a Midnight Sun (t?m d?ch: M?t tr?i n?a ?êm) trên Internet h?i cu?i n?m 2008, Stephenie Meyer ?ã tuyên b? quy?t ??nh ng?ng vi?t t?p truy?n này vô th?i h?n.

Theo TNO

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *