Showing: 1 - 10 of 13 Articles

5 lý do khiến bạn không thể bỏ qua FTU’s Green

(FTUNEWS) – Ngày h?i Môi tr??ng Ngo?i th??ng FTU’s Green, sau nhi?u tháng tích c?c chu?n b?, s? chính th?c di?n ra vào ngày mai (03/06/2012) t?i khuôn viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? 2. Hãy cùng FTUNEWS ?i?m l?i nh?ng ?i?u thú v? và m?i l? mà FTUers không nên b? l? ? Ngày h?i này nhé!

alt