0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ngắm Giáng sinh rực rỡ sắc màu qua bộ ảnh cực lung linh

(FTUNEWS) – Không khí Giáng sinh ?ang tr? nên r?n ràng h?n bao gi? h?t. Ngoài ph? t?ng góc ???ng nh? nh?t ??u ?ã ???c trang hoàng l?ng l?y ?èn hoa. Trong nhà gian b?p nh? d??ng nh? ?m cúng h?n khi m?i ng??i ??u t?t b?t chu?n b? sum h?p v?i ý ngh? ‘Giáng sinh là ?? v? Nhà’. Dù n?i b?n ?ang ? là x? l?nh tuy?t cóng hay mi?n nhi?t ??i ch? tho?ng chút se l?nh cu?i n?m, Giáng sinh ??u mang m?t ý ngh?a th?t ??c bi?t. FTUNEWS t?ng b?n b? ?nh c?c lung linh ?? có th? ‘ng?m’ mùa l? h?i này ? b?t c? ?âu nhé!

alt

0 0
0 0
0 0

Dạo phố Sài Gòn đêm Giáng sinh

 

Không khí Noel đã ùa về trên nhiều con phố tại Sài Gòn. Các cửa hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn TP Hồ Chí Minh đã khoác lên mình “bộ cánh” mùa Giáng sinh lung linh rực rỡ. Sau đây là những địa điểm tuyệt nhất đón chào mùa Noel 2012 tại TP HCM.

alt

0 0
0 0

1001 Kiểu đón giáng sinh trên thế giới

(FTUNEWS) – ? h?u h?t t?t c? các n?i trên th? gi?i, Giáng sinh luôn là m?t trong nh?ng d?p l? ?áng mong ??i nh?t c?a n?m, ??c bi?t là t?i các n??c có ?a s? ng??i dân theo Công giáo. Tuy nhiên, tùy thu?c vào phong t?c truy?n th?ng mà m?i qu?c gia l?i có nh?ng cách ?ón Giáng sinh khác nhau, t?o nên nh?ng m?nh ghép riêng ??c bi?t cho b?c tranh Giáng sinh chung di?u kì.