0 0
0 0
0 0

FTUGames: Bản tin bóng rổ ngày thi đấu thứ hai

(FTUNEWS) – Sau nh?ng tr?n m? màn ??y ?n t??ng trong ngày ??u ra quân, ngày 15/11 v?a qua, t?i sân bóng r? Hoa L?, b? môn bóng r? ?ã chính th?c b??c vào ngày thi ??u th? 2 v?i hai tr?n ??u ??y k?ch tính gi?a K47C – K50C và K50CLC1 – K49CLC1-2.

 


0 0