0 0
0 0

Đón K50, Ngoại thương nói lời chia tay K46

(FTUNEWS) – Tháng 10 – m?t tháng tròn k? t? ngày Ngo?i th??ng ?ón th? h? FTU-er th? 50 ??y tài n?ng. Tháng 10 c?ng là lúc Ngo?i th??ng chu?n b? nói l?i chia tay v?i nh?ng ng??i con yêu th??ng ?ã g?n bó su?t 4 n?m qua. Kho?nh kh?c g?p nhau trong phút ch?c, các anh ch? K46 và các b?n K50 ?ang ngh? gì? Hãy cùng FTUNEWS khám phá nhé!