0 0
0 0
0 0

FTUCharm 2012 – Chuyện những người đứng sau ánh sáng

(FTUNEWS) – Một mùa Duyên dáng Ngoại thương thành công nữa đã khép lại. Có lẽ, giờ đây trong tâm trí những người tham dự vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào của ba tháng cuộc thi diễn ra. Những nữ sinh đẹp nhất đã được chọn lựa và tôn vinh. Hôm nay, FTUNEWS xin lật mở một chương khác trong câu chuyện FTUCharm – một chương để tôn vinh những con người tuy không đẹp nhất, tỏa sáng nhất, nhưng thiếu họ, FTUCharm đã không thể đạt được những thành công như thế.

alt

0 0

Rộn ràng buổi tổng duyệt Hoa khôi Tài năng

(FTUNEWS) – Chi?u nay, 13/4/2012, bu?i t?ng duy?t cho ph?n thi hoa khôi tài n?ng FTUCharm 2012 ?ã di?n ra t?i nhà v?n hóa Thanh ?a. Trong không khí r?n ràng, top 16 ?ã l?n l??t trình di?n các ti?t m?c c?a mình m?t cách thuy?t ph?c và ??y c?m h?ng.

 

alt

0 0
0 0