0 0
0 0

Về quê hay mẹ lên thăm?

(FTUNEWS) –  18 tuổi, Sài Gòn không phải là nhà. 18 tuổi, Sài Gòn mở ra cánh cửa cho những khát vọng của tuổi trẻ, đồng thời để lại sau lưng con đường dài nặng hai chữ “về quê”. Rồi để quen hay phải quen Sài Gòn, số lần về Read more…

0 0

Top 10 Quảng cáo độc lạ hút khách

 

Ngày nay, r?t nhi?u công ty ?ang loay hoay v?y vùng ?? không b? lãng quên trong m?t ??ng l?n x?n nh?ng qu?ng cáo nh?t nhòa. Ngay c? nh?ng th??ng hi?u và s?n ph?m t?t c?ng luôn ph?i t? làm m?i mình v?i nh?ng ý t??ng sáng t?o h?n, m?i m? h?n, ?iên r? h?n ?? b?o toàn v? trí c?a mình trong trí nh? ng??i tiêu dùng.

alt

0 0