0 0
0 0

Tổng giám đốc FPT Telecom và con đường tiến tới thành công

Nguy?n V?n Khoa, 36 tu?i, quá tr? ?? ng?i vào c??ng v? T?ng giám ??c c?a FPT Telecom, ??n v? mà n?m 2012 v?a qua, ?ã ??t l?i nhu?n cao nh?t T?p ?oàn FPT, v?i 685 t? ??ng. Nh?ng, ?ó là s?c tr? và s? xông xáo c?n thi?t ?? có th? làm lãnh ??o trong m?t ngành kinh doanh ??y tính sáng t?o, mà ch? c?n ?i ch?m m?t nh?p, ?ã có th? b? b? l?i phía sau.

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Gặp chàng trai có ‘kỹ thuật tấn công’ hay nhất thế giới

Sinh ra trong c?nh kh?n khó, l?n lên t? m?t xóm nghèo nh?ng thành công trong môi tr??ng công ngh? thông tin hi?n ??i c?a th? gi?i, D??ng Ng?c Thái ?ã ch?ng minh ai c?ng có th? t?o ra s? khác bi?t n?u có ni?m ?am mê.

 

0 0

Gặp chàng sinh viên năng nổ học giỏi 11 lần hiến máu

“Ch? c?n nghe ti?ng, ?ã bi?t ai ?ang ??n” là nh?n xét chung c?a b?n bè dành cho c?u sinh viên Tr?n V?n Khôi (l?p Y6, ngành Bác s? ?a khoa, tr??ng ??i h?c Y D??c Hu?).

 

Tr?n V?n Khôi (th? 2, bên trái sang) trong chuy?n tình nguy?n hè t?i t?nh Salavan (Lào)

0 0

Á khôi Lan Phương: Thiên chức của một người phụ nữ là chăm sóc cho gia đình

(FTUNEWS) – Giản dị và trẻ trung, đó là ấn tưởng về một Lan Phương rất đời thường, khác hẳn với vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ trên sân khấu. Trong một góc ngồi thân thuộc của khuôn viên ĐH Ngoại thương Cơ sở 2, phóng viên FTUNEWS đã có buổi trò chuyện ngắn với cô Á khôi xinh xắn này về cuộc sống “hậu Charm 2010” cũng như những dự định tương lai của một sinh viên đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.