0 0

Chạm tay mùa hè (Lê Thùy Dung)

Bây giờ tháng sáu.

Mùa hè dài ngoằng vẫn chưa đi qua hết. Nhất là đám cỏ xanh um tùm và một vài giấc ngủ đang mê đi giữa gió hè hanh hao. Mùa hè mùa hè. Nhiều khi hạnh phúc thật giản dị và nỗi đau trở nên vô cùng. Thật thế mà. Mình trong những lúc “nhiều khi” đó thường nói chuyện tầm phào với một cô gái.