0 0
0 0

Ngắm Giáng sinh rực rỡ sắc màu qua bộ ảnh cực lung linh

(FTUNEWS) – Không khí Giáng sinh ?ang tr? nên r?n ràng h?n bao gi? h?t. Ngoài ph? t?ng góc ???ng nh? nh?t ??u ?ã ???c trang hoàng l?ng l?y ?èn hoa. Trong nhà gian b?p nh? d??ng nh? ?m cúng h?n khi m?i ng??i ??u t?t b?t chu?n b? sum h?p v?i ý ngh? ‘Giáng sinh là ?? v? Nhà’. Dù n?i b?n ?ang ? là x? l?nh tuy?t cóng hay mi?n nhi?t ??i ch? tho?ng chút se l?nh cu?i n?m, Giáng sinh ??u mang m?t ý ngh?a th?t ??c bi?t. FTUNEWS t?ng b?n b? ?nh c?c lung linh ?? có th? ‘ng?m’ mùa l? h?i này ? b?t c? ?âu nhé!

alt

0 0
0 0
0 0

1001 Kiểu đón giáng sinh trên thế giới

(FTUNEWS) – ? h?u h?t t?t c? các n?i trên th? gi?i, Giáng sinh luôn là m?t trong nh?ng d?p l? ?áng mong ??i nh?t c?a n?m, ??c bi?t là t?i các n??c có ?a s? ng??i dân theo Công giáo. Tuy nhiên, tùy thu?c vào phong t?c truy?n th?ng mà m?i qu?c gia l?i có nh?ng cách ?ón Giáng sinh khác nhau, t?o nên nh?ng m?nh ghép riêng ??c bi?t cho b?c tranh Giáng sinh chung di?u kì.

0 0
0 0

Noel trên các nẻo đường

(FTUNEWS) – Nhắc tới Giáng Sinh, ắt hẳn mỗi người trong chúng ta đều có thể mường tượng ra hình ảnh những cây thông trang hoàng rực rỡ, ông già Noel phúc hậu, cỗ xe cùng chú tuần lộc Rudolph mũi đỏ đáng yêu. Tuy vậy, thế giới luôn rộng lớn cùng nhiều phong tục tập quán khác nhau, ngày lễ mùa đông luôn tôn tại theo những cách hoàn toàn khác biệt. Cùng FTUNEWS dạo quanh một số quốc gia để xem mùa Noel “độc” và “lạ” của họ nhé!

0 0

‘Vòng quanh thế giới’ đón Noel

Giáng sinh 2011 ch? còn cách chúng mình có h?n 1 tu?n n?a thôi, không khí chu?n b? ?ã b?t ??u nh?n nh?p c? tháng nay r?i, cùng xem nh?ng hình ?nh c?c lung linh c?a b?n bè qu?c t? nhé!


“Road show” c?a Ông già Tuy?t cùng các Thiên th?n c??i tu?n l?c ?i?n ? Berlin hôm 3/11