0 0
0 0
0 0

Ngày hội việc làm – Cơ hội không thể bỏ qua

(FTUNEWS) – Ngày h?i vi?c làm l?n th? hai ???c Ban H? tr? H?i Sinh viên ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II ??ng ra t? ch?c nh?m t?o nh?p c?u tuy?n d?ng gi?a doanh nghi?p và sinh viên các tr??ng thu?c kh?i ngành kinh t? trên ??a bàn thành ph? H? Chí Minh. V?i nhi?u ?i?u m?i m? c?ng nh? nh?ng h?a h?n ti?m n?ng, FTU Career Fair d? ki?n s? thu hút ??n h?n 2000 sinh viên tham gia v?i nhi?u ho?t ??ng sôi n?i và thi?t th?c t?i khuôn viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II.

alt

0 0

Khởi động Prudential Management Trainee 2013

(FTUNEWS) – Prudential, công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính và quản lí tài sản, đã chính thức khởi động chương trình quản trị viên tập sự Prudential Management Trainee 2013 – “Assure Your Future Career” với mong muốn tìm kiếm những ứng viên hội tủ tiềm năng cũng như tinh thần cầu tiến, có khát khao cống hiến khả năng của mình vì sự phát triển của Prudential tại Việt Nam.

alt

0 0

Prudential tuyển quản trị viên tập sự 2012

(FTUNEWS) –  Là Quản trị viên tập sự của Prudential, bạn sẽ tham gia vào một chương trình phát triển toàn diện được thiết kế cho chính bạn, phù hợp với sở trường và mong muốn của bạn. Theo đó, ngoài các khóa học về kỹ năng mềm, các Quản trị viên tập sự của Prudential còn tham gia luân chuyển qua ba phòng ban để tích lũy và phát triển kinh nghiệm thực tế trước khi chính thức tham gia vào bộ phận mà mình lựa chọn làm việc sau khi hoàn tất chương trình. Sau hai năm, các bạn sẽ chính thức gia nhập đội ngũ quản lý của Công ty.

 

0 0