Showing: 1 - 7 of 7 Articles

5 FTUers đại diện VN tham dự giải thưởng kinh tế lớn nhất thế giới Hult Prize 2013

(FTUNEWS) – 5 sinh viên xuất sắc của ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM đã trở thành đại diện của Việt Nam tranh tài tại giải thưởng kinh tế lớn nhất thế giới Hult Prize 2013.

alt

SIFE FTU2 và ‘kho báu’ từ những đôi bàn tay

(FTUNEWS) – Ứng dụng các lý thuyết kinh tế từ giảng đường vào thực tế để triển khai dự án kinh doanh vì cộng đồng đã khó, “sắm tròn vai” giáo viên dạy trẻ em khiếm thính làm sản phẩm trang trí từ đất sét, lại càng khó khăn hơn. Nhưng đó là điều mà các thành viên đội SIFE của trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM đã thực hiện được.

Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh với ‘IDEAS FIGHT 2012’

(FTUNEWS) – Đội SIFE trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự bắt tay vào một năm mới với hàng loạt những hoạt động đầy sôi động, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Và lần này sẽ là cuộc thi IDEAS FIGHT 2012, cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng thường niên dành cho các FTUers.

Welcome Tea – sự trở lại của SIFE FTU2

(FTUNEWS) – Im h?i l?ng ti?ng trong quãng th?i gian t? ??u n?m h?c cho ??n nay, ??i SIFE FTU2 ?ã “r?c r?ch” tr? l?i v?i nh?ng d? án c?a mình b?ng vi?c t? ch?c Welcome Tea – event ??u tiên trong n?m h?c s? di?n ra vào ngày 3/12 s?p t?i.