0 0
0 0

SV 2012 – Ngoại Thương lần 3 “dậy sóng”

(FTUNEWS) – Trong nỗi bộn bề của những ngày nhập học, một bộ phận không nhỏ các FTUers cũng đã kịp nhận ra sự hiện diện của nhà báo – MC Lại Văn Sâm, một lần nữa được tiếp đón nồng hậu tại đại học Ngoại thương cơ sở 2, với vai trò giám khảo thường trực tổng duyệt cho vòng bán kết sắp diễn ra. Đúng thế! FTUNEWS đang muốn nhắc đến cuộc thi SV 2012, cũng như đội SV FTU2 đang hứa hẹn sẽ thêm một lần “dậy sóng”.

alt

0 0
0 0

Thử sức cùng SV 2012 Online ‘rinh’ giải thưởng lớn

(FTUNEWS) – ??i tuy?n SV 2012 c?a tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2 hi?n ?ang ráo ri?t t?p luy?n cho ??t ‘?? tài’ cùng 2 tr??ng ?H khác th?i gian t?i. Trong lúc ch? ??i ?? c? v? ‘gà nhà’, FTUers c?ng có th? cùng tham gia sân ch?i thú v? này b?ng cách ??ng ký d? thi SV 2012 Online.

 

0 0
0 0

SV 12: 16 gương mặt đại diện cho FTU2 đã xuất hiện

(FTUNEWS) – Sau vòng thi “Tài n?ng” di?n ra vào sáng 6/11 v?a qua, BTC “SV 12” ?ã tìm ra ???c 16 g??ng m?t xu?t s?c nh?t ??i di?n cho tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng CSII tham gia cu?c thi “SV 2012” do VTV3 t? ch?c.

 

0 0
0 0
0 0