Showing: 1 - 7 of 7 Articles

Cậu bé GFOC hoàn thành “Cuộc đua kì thú”

(FTUNEWS) Tr?i qua h?n 3 tháng, c?u bé GFOC ?ã k?t thúc chuy?n phiêu l?u c?a mình c?c kì hoành tráng. Di?n ra vào sáng 27/01/2013 t?i tr??ng ti?u h?c Nguy?n B?nh Khiêm, Gala quy t? 100 em h?c sinh ?ã tham gia 5 ngày Kim – M?c – Th?y – H?a – Th?. D??i s? h??ng d?n c?a các TNV t? ch?c GFOC, các em ?ã tham gia h?t mình thông qua các ch??ng trình trò ch?i t?p th?.

alt

Rộn ràng Ngày hội Gala xanh “Tách! Tách! Cất chai”

(FTUNEWS) – Ti?p n?i thành công 3 chu?i Ngày h?i xanh di?n ra t?i Tp.HCM và ??ng Tháp n?m 2011, vào lúc 7h00 ngày 03/06/2012, t?i Tr??ng ti?u h?c ??ng ?a (S? 1, ??t Thánh, P.6, Q. Tân Bình, Tp. H? Chí Minh), T? ch?c Thanh niên vì T??ng lai xanh c?a Bé GFOC (Green Future Of Children), thành l?p b?i các sinh viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng CSII ?ã t? ch?c Ngày h?i Gala xanh “Tách! Tách! C?t chai” v?i ch? ?? giáo d?c v? tác ??ng “san hô nh?a” ??n môi tr??ng s?ng.

alt

‘Hô biến’ sách cũ thành chậu hoa

Hẳn là ít người có thể hình dung dùng những cuốn sách cũ để làm thành những chậu hoa, chậu cây cảnh trông lạ mắt mà lại thân thiện môi trường. Đã có một nhà làm vườn người Ý nảy ra ý tưởng làm ra những chậu hoa từ sách cũ rất độc đáo như vậy. Hãy cùng FTUNews ‘nghía’ xem cách làm như thế nào các bạn nhé.

alt

 

Đi hội tái chế: “Đẹp mà không ô nhiễm”

(FTUNEWS) – Ngày 17/04/2011, tại Cung  văn hóa Lao động (55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM), đại diện duy nhất trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II TP.HCM, nhóm dự án GFOC (Green Future Of Children) cùng góp mặt giao lưu với 11 câu lạc bộ yêu môi trường thành phố trong ngày hội tái chế chất thải lần 4 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.