Showing: 1 - 4 of 4 Articles

Nếu một mai là ngày tận thế…

“Đừng hỏi, khi biết rằng ngày mai lại đến…”

Tháng 12.

Đâu đó trong ta mong manh một niềm dự cảm, về ngày cuối cùng của nhân loại, cũng như của chính bản thân ta trong đó.

Tôi sẽ bắt đầu bằng một “tuyên ngôn” giản đơn của cô bé nhỏ xinh mà tôi vô tình quen biết:

Khi được hỏi: “Bạn có sợ ngày tận thế không?” Tôi đã chẳng ngần ngại trả lời là KHÔNG.

alt

Tháng 11 và những chuyến đò ngang

Ít ai bảo rằng tháng 11 thơ.

Ta thường thích nói về một tháng 10 se sắt chớm đông hay một tháng 12 nôn nao tàn năm cũ. Tháng 11 không mơ, không lãng đãng, không đủ tĩnh tại tâm tình cho những vần thơ. Nhưng rồi nghĩ đến 30 ngày giữa tiết đông ấy, ai mà chẳng nghe thấy trong mình những câu thơ từ thuở nào ê a vọng lại…

alt