0 0

Kỷ lục được thiết lập với “Nối vòng ôm lớn”

(FTUNEWS) – Ngày h?i “N?i Vòng Ôm l?n” n?m trong chu?i ch??ng trình C?ng d?ng Vòng Ôm 2013. ?ây là l?n ??u tiên Ngày h?i này ???c t? ch?c v?i r?t nhi?u nh?ng ch??ng trình ??c s?c dành cho sinh viên. Cùng FTUNEWS nghía qua nh?ng nét n?i b?t c?a “N?i Vòng Ôm l?n” nhé!

0 0

Đem “Mai về biên cương” cùng “Vòng ôm 2013”

(FTUNEWS) – 2/2/2013 – Một trong những ngày thứ bảy cuối cùng của năm 2012 âm lịch đã nhẹ nhàng trôi qua và khép lại đầy ý nghĩa với hoạt động Mai về biên cương, để lại trong lòng mỗi con người đã đồng hành cùng Dự án Cộng Đồng Vòng Ôm 2013 biết bao kỉ niệm và cảm xúc lắng đọng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những điều thật đẹp của chuyến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác và đồn biên phòng Long Hoà (huyện Cần Giờ) nhé!

alt

 

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Giới thiệu Đoàn Thanh niên ĐH Ngoại thương CS2

(FTUNEWS) – M?t trong nh?ng y?u t? t?o d?ng nên ‘th??ng hi?u’ Ngo?i th??ng n?ng ??ng, sáng t?o ??n t? nh?ng cán b? ?oàn, H?i xông xáo, nhi?t tình ‘c?p mác’ FTU. Trong ?ó thành ph?n không th? thi?u là ?oàn tr??ng – m?t t? ch?c chính tr? – xã h?i c?a thanh niên, sinh viên ?H Ngo?i th??ng tr?c thu?c Thành ?oàn TP. H? Chí Minh.

FTUer It’s Me 2011 – Ch??ng trình tìm ki?m ??i s? Ngo?i th??ng do Ban Phong Trào ph?i h?p cùng các ban tr?c thu?c ?oàn tr??ng t? ch?c