0 0
0 0

Mảnh ghép kí ức

Tớ xin lỗi! Tớ đã đi hết một đoạn đường dài. Bây giờ, tớ đã tìm thấy một mảnh ghép cho kí ức của mình mà đáng lẽ ra tớ không nên quên mất. Tớ đã nhớ ra, tớ còn có cậu!

alt

*******

 

0 0