CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Thay đổi khung giờ Thử giọng FTUShine 2011
Uncategorized | by , 1 tháng 4, 2011
Theo đó, các thí sinh của bảng Đơn ca sẽ được chia thành 17 ca, mỗi ca có trung bình 12 thí sinh sẽ tham gia thử giọng trong vòng 30 phút/ca. Ban Giám khảo của vòng Thử giọng sẽ làm trách nhiệm của mình kể cả giờ nghỉ trưa để đảm bảo tiến độ của vòng thi.

Danh sách cụ thể các ca thi vui lòng xem tại ĐÂY.

Các thí sinh lưu ý có mặt tại khu vực sinh viên tự quản lầu 3 trước giờ thi 30 phút.

HỮU ANH

Top