Bản tin sinh viên Tin tức sự kiện

TOTAL Vietnam mở đợt tuyển dụng

(FTUNEWS) – Nhằm đào tạo một nguồn nhân lực tài năng, TOTAL Vietnam mở đợt tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đầy tiềm năng từ các trường Đại học hàng đầu đến hết ngày 06/06/2014.

poster (1)

1. Asian Graduate Scheme (ASG) đem đến cho bạn những gì?

 • Phát triển tiềm năng và sự nghiệp của bạn thong qua một vòng làm việc nhanh hơn.
 • Đẩy mạnh phát triển cá nhân bằng một con đường đào tạo rõ ràng.
 • Cung cấp sự huấn luyện nội bộ bởi quản lý cấp cao.
 • Cung cấp môi trường làm việc quốc tế bằng cách phân công các công việc ngoài nước.

Kế hoạch phát triển sự nghiệp AGS:

 • Công việc đầu tiên (khoảng 2 năm): Phát triển điều hành kinh doanh
 • Công việc thứ hai (khoảng 2 năm): Quản lý bán hàng
 • Công việc thứ ba (1 – 2 năm): Phân công theo vùng 

2. Đối tượng:

 • Điểm trung bình ≥ 7.0/10 hoặc2.8/4.0
 • Cử nhân hoặc sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh , Kinh tế và Kỹ thuật với hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Đam mê với vòng xoay công việc và hoài bão.
 • Thông thạo tiếng Anh và tiềm năng lãnh đạo.
 • Kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc theo nhóm.
 • Đổi mới và độc lập.
 • Thích nghi và linh động về địa lý.

Điền vào mẫu đơn AGS tại địa chỉ  https://podio.com/webforms/7967711/599031, hạn chót  06/06/2014.

FTUNEWS

You may also like