alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Bộ ảnh là ý tưởng của Andy Bùi, được thực hiện bởi chuyên gia trang điểm Quách Anh, chuyên gia làm góc T Huệ và Vũ Tá Linh hỗ trợ về trang phục.

Ảnh: Bee Nguyễn

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *