Bản tin sinh viên

Xây dựng “Văn hóa đọc” trong Đoàn viên – thanh niên

(FTUNEWS) – Nhằm xây dựng "Văn hóa đọc" trong Đoàn viên – thanh niên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2, góp phần hình thành một nguồn sách giới thiệu có giá trị và phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên – thanh niên, Thường vụ Đoàn trường tổ chức và giới thiệu chương trình “Văn hóa đọc”

0-47612

     1. Nội dung thực hiện

              Các Đoàn viên – thanh niên viết bài giới thiệu các loại sách khuyến đọc đến sinh viên toàn trường. Bài viết có thể là cảm nhận của người viết về nội dung sách, giới thiệu về những đầu sách mới, hoặc giới thiệu về một chuỗi các tác phẩm của cùng một tác giả mà người viết yêu thích. Thông tin bài viết sẽ được chọn lọc và giới thiệu đến các Đoàn viên – Thanh niên qua kênh FTU ZONE và các kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên.

              2. Số lượng sách giới thiệu

              + Mỗi Chi đoàn giới thiệu tối thiểu 05 cuốn sách.

              + Mỗi viên chức trong Chi đoàn Cán bộ – Giảng viên giới thiệu tối thiểu 01 cuốn sách.

              3. Chủ đề sách giới thiệu

              + Sách chuyên khảo cho các môn học thuộc 03 chuyên ngành của trường Đại học Ngoại thương CS2: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính Quốc tế;

              + Sách ngoại ngữ;

              + Các loại sách khác (bao gồm nhưng không hạn chế các sách về kỹ năng sống, câu chuyện về doanh nhân thành đạt, chia sẻ kinh nghiệm, sách thường thức- đời sống, một số tác phẩm văn học giá trị để nuôi dưỡng tâm hồn sống và những kiến thức địa lý, lịch sử qua các thời đại…) phù hợp với Đoàn viên – Thanh niên

              4.  Hình thức giới thiệu

              Tất cả các bài viết đều được trình bày dưới hình thức đánh máy. Bài viết có độ dài trong khoảng 500-1000 từ; Font: Times New Roman; Cỡ chữ: 13; dãn dòng: 1,5 lines; Canh đều hai bên.

              Hình ảnh đính kèm có thể là bìa sách, ảnh chụp của người viết cùng với quyển sách giới thiệu, hình ảnh của tác giả hoặc bất kì hình thức nào có liên quan đến tác phẩm được đề cập.

              5. Cách thức nộp bài

              Bài viết gửi về địa chỉ ftuzone@gmail.com

              Bài viết được gửi về hộp thư với cú pháp tiêu đề mail là: 

              [ĐIỂM SÁCH] + Tên bài viết

              Bài viết đã được lưu dưới định dạng Microsoft Word.

              Hình ảnh đính kèm và bài viết phải được nén vào file .rar hoặc .zip, đính kèm với mail. Lưu ý: Trong mail ghi rõ Tên người viết bài, Địa chỉ liên lạc và số điện thoại.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thảo Chi – Đội trưởng FTUZONE (Điện thoại: 0942982588).

              6. Thời gian thưc hiện

              Chi đoàn tổng hợp bài viết theo đơn vị và gửi về FTUZONE vào 15/8/2014.

            FTUNEWS

You may also like