Tủ sách ‘Cánh cửa mở rộng’ là dự án hợp tác giữa giáo sư Ngô Bảo Châunhà văn Phan Việt với Nhà xuất bản Trẻ nhằm giới thiệu những đầu sách có giá trị của thế giới và trong nước đến bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là bạn đọc trẻ.

Tủ sách được thực hiện với mục đích xuất bản, giới thiệu những tác phẩm hay, hữu ích trong nước và thế giới đến độc giả Việt Nam, góp phần thúc đẩy việc đọc sách, tinh thần hiếu học, coi trọng tri thức và những giá trị sống.

Tủ sách được phân thành 3 mảng: văn học, khoa học xã hội – kinh tế, và khoa học tự nhiên; gồm 80% các sách có khả năng tiếp cận đông đảo người đọc và 20% cho các sách chuyên sâu. Tỷ lệ 80-20 này có thể được điều chỉnh dần dần sau khi tủ sách đi vào hoạt động.

Chương trình diễn ra vào lúc 9 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Tp.HCM.

CTV FTUNEWS

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *