CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED

Câu chuyện doanh nhân

Phỏng vấn Marketer Hùng Võ: “Hãy luôn bắt đầu bằng con đường, không phải biển báo nguy hiểm”

BY | 11 tháng 12, 2015

(FTUNEWS) – Gặp chúng tôi khi vừa kết thúc buổi training top 5 Young Marketers mùa 4 và dù còn bộn bề công việc, anh Hùng Võ vẫn rất nhiệt tình chia sẻ những trải nghiệm về con đường Marketing mà anh đang theo đuổi. [FTUGames 2015] Bán kết Bóng đá – “Thót tim” trong […]

Giám khảo chung kết FTUShine: Giảng viên Bùi Triệu Yên: “Âm nhạc kiến tạo yêu thương”

BY | 30 tháng 5, 2015

(FTUNEWS) – Là người đã tận tình hướng dẫn kĩ thuật thanh nhạc cho các thí sinh FTUShine 2015 qua những buổi training tại SOUL Music Academy vừa qua, nhận được bằng Thạc sỹ Nghệ thuật (Chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc) tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, cô Bùi Triệu Yên sẽ là một trong 4 vị […]

Những xu hướng nổi bật của thế hệ CFO tương lai

BY | 7 tháng 5, 2015

(FTUNEWS) – Vốn được xem là đỉnh cao của nghề tài chính và là một trong những vị trí rất tốt để tiếp bước trở thành giám đốc điều hành, trách nhiệm giám đốc tài chính (CFO) đang ngày một nặng nề do sự tác động của đạo luật Sarbanes-Oxley ở Mỹ và những phát triển […]

Top 50 người giàu nhất thế giới 2015 – xuất hiện những gương mặt mới

BY | 2 tháng 4, 2015

(FTUNEWS) – Tạp chí Forbes số tháng 4 vừa qua đã công bố bảng xếp hạng top 50 người giàu nhất thế giới tính đến đầu năm 2015. Đứng đầu danh sách là tỷ phú Bill Gates, đây là lần thứ 16 ông đứng ở vị trí này. Năm nay, top 50 người giàu nhất thế giới đánh dấu sự có mặt của các gương mặt nổi […]

Những chuyến hành trình tuổi 21 xôn xao

BY | 22 tháng 9, 2014

(FTUNEWS) – Viết gì cho tuổi 21 của mình? Trước hết, tôi sẽ kể cho bạn nghe, chuyện những con người 21 tuổi xanh chưa bao giờ đứng yên của kỉ nguyên mới! Sôi nổi buổi casting MC lễ ra mắt Tân sinh viên K53 Nhộn nhịp không khí casting MC tại Văn phòng Đoàn-Hội Điểm […]

Richard Branson và con đường ra biển lớn

BY | 31 tháng 10, 2013

(FTUNEWS) - Richard Branson, m?t con ng??i phi th??ng v?i nh?ng kì tích phi th??ng, ch? nhân c?a cu?n t? truy?n n?i ti?ng "???ng ra bi?n l?n". ???c bi?t ??n là ng??i sáng l?p nên th??ng hi?u Virgin, cu?c ??i ông là m?t bài h?c l?n v? giá tr? c?a cu?c s?ng, tình yêu và nh?ng tri?t lí kinh doanh b?t h?.

Chàng trai gốc Việt làm giàu nhờ các bản thuyết trình

BY | 23 tháng 9, 2013

Kenny Nguyen cùng Murillo l?p h?n công ty chuyên cung c?p các b?n thuy?t trình, và ??t doanh thu 225.000 USD trong n?m th? hai ho?t ??ng.

Kenny Nguyen và Gus Murillo t?ng h?c t?i ??i h?c Louisiana State. Nghe tin có m?t nhà qu?n lý c?p cao c?a m?t công ty n?m trong danh sách 500 doanh nghi?p l?n nh?t n??c M? (Fortune 500) ?ang di?n thuy?t t?i tr??ng, c? hai chàng trai v?i vã ??n tham d?. Nh?ng thay vì t? ra háo h?c, h? l?i vô cùng th?t v?ng.

Biến niềm đam mê thành lợi nhuận

BY | 27 tháng 8, 2013

Có r?t nhi?u lý do ?? các doanh nhân thành l?p doanh nghi?p. M?t trong nh?ng lý do quan tr?ng, tr? thành ??ng l?c, chính là ni?m ?am mê. Ella Gorgla có s? ?am mê ??i v?i th?i trang. Nh?ng quan tr?ng h?n th?, b? óc kinh doanh khôn ngoan - ???c xây d?ng t? nh?ng ki?n th?c t? gh? nhà tr??ng, các kinh nghi?m và m?t linh c?m t?t - ?ã bi?n ni?m ?am mê ?y c?a bà thành m?t doanh nghi?p mang l?i nhu?n.

Sinh ra ? Liberia và l?n lên ? ti?u bang Ohio (M?), Gorgla h?c ngành k? s? và t?t nghi?p tr??ng Columbia Business và tr??ng London Business. Bà t?ng làm vi?c chuyên v? phát tri?n chi?n l??c kinh doanh cho nh?ng "ông l?n" nh? Accenture, Ernst & Young và IBM. Tuy v?y, không m?t công vi?c nào ?òi h?i s? yêu thích th?i trang c?a bà.

Tổng giám đốc FPT Telecom và con đường tiến tới thành công

BY | 22 tháng 8, 2013

Nguy?n V?n Khoa, 36 tu?i, quá tr? ?? ng?i vào c??ng v? T?ng giám ??c c?a FPT Telecom, ??n v? mà n?m 2012 v?a qua, ?ã ??t l?i nhu?n cao nh?t T?p ?oàn FPT, v?i 685 t? ??ng. Nh?ng, ?ó là s?c tr? và s? xông xáo c?n thi?t ?? có th? làm lãnh ??o trong m?t ngành kinh doanh ??y tính sáng t?o, mà ch? c?n ?i ch?m m?t nh?p, ?ã có th? b? b? l?i phía sau.

Cuộc đấu “hương vị Việt”

BY | 2 tháng 8, 2013

Sự im lặng của Highlands Một năm trước, thương vụ mua bán giữa Highlands Coffee – Phở 24 và Jollibee đã kết thúc sau khi Jollibee Worldwide (công ty con của Jollibee) hoàn tất việc mua lại 50% bộ phận kinh doanh của Công ty Việt Thái Quốc tế (VTI) tại Việt Nam, đồng thời […]

Phỏng vấn Marketer Hùng Võ: “Hãy luôn bắt đầu bằng con đường, không phải biển báo nguy hiểm”

BY | 11 tháng 12, 2015

(FTUNEWS) – Gặp chúng tôi khi vừa kết thúc buổi training top 5 Young Marketers mùa 4 và dù còn bộn bề công việc, anh Hùng Võ vẫn rất nhiệt tình chia sẻ những trải nghiệm về con đường Marketing mà anh đang theo đuổi. [FTUGames 2015] Bán kết Bóng đá – “Thót tim” trong […]


Giám khảo chung kết FTUShine: Giảng viên Bùi Triệu Yên: “Âm nhạc kiến tạo yêu thương”

BY | 30 tháng 5, 2015

(FTUNEWS) – Là người đã tận tình hướng dẫn kĩ thuật thanh nhạc cho các thí sinh FTUShine 2015 qua những buổi training tại SOUL Music Academy vừa qua, nhận được bằng Thạc sỹ Nghệ thuật (Chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc) tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, cô Bùi Triệu Yên sẽ là một trong 4 vị […]


Những xu hướng nổi bật của thế hệ CFO tương lai

BY | 7 tháng 5, 2015

(FTUNEWS) – Vốn được xem là đỉnh cao của nghề tài chính và là một trong những vị trí rất tốt để tiếp bước trở thành giám đốc điều hành, trách nhiệm giám đốc tài chính (CFO) đang ngày một nặng nề do sự tác động của đạo luật Sarbanes-Oxley ở Mỹ và những phát triển […]


Top 50 người giàu nhất thế giới 2015 – xuất hiện những gương mặt mới

BY | 2 tháng 4, 2015

(FTUNEWS) – Tạp chí Forbes số tháng 4 vừa qua đã công bố bảng xếp hạng top 50 người giàu nhất thế giới tính đến đầu năm 2015. Đứng đầu danh sách là tỷ phú Bill Gates, đây là lần thứ 16 ông đứng ở vị trí này. Năm nay, top 50 người giàu nhất thế giới đánh dấu sự có mặt của các gương mặt nổi […]


Những chuyến hành trình tuổi 21 xôn xao

BY | 22 tháng 9, 2014

(FTUNEWS) – Viết gì cho tuổi 21 của mình? Trước hết, tôi sẽ kể cho bạn nghe, chuyện những con người 21 tuổi xanh chưa bao giờ đứng yên của kỉ nguyên mới! Sôi nổi buổi casting MC lễ ra mắt Tân sinh viên K53 Nhộn nhịp không khí casting MC tại Văn phòng Đoàn-Hội Điểm […]


Richard Branson và con đường ra biển lớn

BY | 31 tháng 10, 2013

(FTUNEWS) - Richard Branson, m?t con ng??i phi th??ng v?i nh?ng kì tích phi th??ng, ch? nhân c?a cu?n t? truy?n n?i ti?ng "???ng ra bi?n l?n". ???c bi?t ??n là ng??i sáng l?p nên th??ng hi?u Virgin, cu?c ??i ông là m?t bài h?c l?n v? giá tr? c?a cu?c s?ng, tình yêu và nh?ng tri?t lí kinh doanh b?t h?.


Chàng trai gốc Việt làm giàu nhờ các bản thuyết trình

BY | 23 tháng 9, 2013

Kenny Nguyen cùng Murillo l?p h?n công ty chuyên cung c?p các b?n thuy?t trình, và ??t doanh thu 225.000 USD trong n?m th? hai ho?t ??ng.

Kenny Nguyen và Gus Murillo t?ng h?c t?i ??i h?c Louisiana State. Nghe tin có m?t nhà qu?n lý c?p cao c?a m?t công ty n?m trong danh sách 500 doanh nghi?p l?n nh?t n??c M? (Fortune 500) ?ang di?n thuy?t t?i tr??ng, c? hai chàng trai v?i vã ??n tham d?. Nh?ng thay vì t? ra háo h?c, h? l?i vô cùng th?t v?ng.


Biến niềm đam mê thành lợi nhuận

BY | 27 tháng 8, 2013

Có r?t nhi?u lý do ?? các doanh nhân thành l?p doanh nghi?p. M?t trong nh?ng lý do quan tr?ng, tr? thành ??ng l?c, chính là ni?m ?am mê. Ella Gorgla có s? ?am mê ??i v?i th?i trang. Nh?ng quan tr?ng h?n th?, b? óc kinh doanh khôn ngoan - ???c xây d?ng t? nh?ng ki?n th?c t? gh? nhà tr??ng, các kinh nghi?m và m?t linh c?m t?t - ?ã bi?n ni?m ?am mê ?y c?a bà thành m?t doanh nghi?p mang l?i nhu?n.

Sinh ra ? Liberia và l?n lên ? ti?u bang Ohio (M?), Gorgla h?c ngành k? s? và t?t nghi?p tr??ng Columbia Business và tr??ng London Business. Bà t?ng làm vi?c chuyên v? phát tri?n chi?n l??c kinh doanh cho nh?ng "ông l?n" nh? Accenture, Ernst & Young và IBM. Tuy v?y, không m?t công vi?c nào ?òi h?i s? yêu thích th?i trang c?a bà.


Tổng giám đốc FPT Telecom và con đường tiến tới thành công

BY | 22 tháng 8, 2013

Nguy?n V?n Khoa, 36 tu?i, quá tr? ?? ng?i vào c??ng v? T?ng giám ??c c?a FPT Telecom, ??n v? mà n?m 2012 v?a qua, ?ã ??t l?i nhu?n cao nh?t T?p ?oàn FPT, v?i 685 t? ??ng. Nh?ng, ?ó là s?c tr? và s? xông xáo c?n thi?t ?? có th? làm lãnh ??o trong m?t ngành kinh doanh ??y tính sáng t?o, mà ch? c?n ?i ch?m m?t nh?p, ?ã có th? b? b? l?i phía sau.


Cuộc đấu “hương vị Việt”

BY | 2 tháng 8, 2013

Sự im lặng của Highlands Một năm trước, thương vụ mua bán giữa Highlands Coffee – Phở 24 và Jollibee đã kết thúc sau khi Jollibee Worldwide (công ty con của Jollibee) hoàn tất việc mua lại 50% bộ phận kinh doanh của Công ty Việt Thái Quốc tế (VTI) tại Việt Nam, đồng thời […]

Top